Digitalne igre u kontekstu učenja, poučavanja i promicanja inkluzivnog obrazovanja

Opis projekta
Učenje temeljeno na igri (eng. Game-Based Learning – GBL) je pristup koji uključuje korištenje didaktičkih igara čija je svrha ostvarivanja određenih ishoda učenja. Danas se sve više koristi za motiviranje učenika, povećanje njihova angažmana te poboljšanje samih rezultata učenja. Svrha projekta je istraživanje mogućnosti korištenja digitalnih igara za unaprjeđenje kvalitete učenja, poučavanja i promicanja inkluzivnog obrazovanja te razvoj i promocija suvremenih pedagoško-tehnoloških okvira za primjenu GBL u školama. Projekt će obuhvatiti aktivnosti koje odgovaraju specifičnim ciljevima istraživanja, a to su odabir i razvoj igara i digitalnih alata te suvremenih modela učenja za izgradnju okvira za primjenu GBL te izrada scenarija učenja temeljenih na razvijenim okvirima primjenjivih u praksi pri učenju i poučavanju predmeta u osnovnoj školi. Dizajnom vođeno istraživanje (eng. Design Based Research – DBR) će obuhvatiti unaprjeđenje postojećih modela e-učenja uvođenjem GBL i igrifikacije putem resursa za učenje s uključenim digitalnim igrama, zagonetkama, pitalicama i sličnim elementima za poticanje učenja (tehnološki aspekt) te suvremenih strategija učenja i poučavanja koje stavljaju učenika u središte obrazovnog procesa (pedagoški aspekt). U projektu će započeti nekoliko studija koje se temelje na principima GBL. Istražiti će se uvođenje koncepata računalnog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u nižim razredima osnovne škole korištenjem GBL koje će kod učenika potaknuti kreativnost, logičko razmišljanje i vještine rješavanja problema. GBL će se primijeniti i za poticanje motivacije za učenje programiranja odnosno domene računalno razmišljanje i programiranje u nastavi Informatike u osnovnoj školi. Posebno će se istražiti i kako se koncepti GBL mogu iskoristiti za promicanje inkluzije učenika s intelektualnim teškoćama kroz pomoć u usvajanju novih podataka, razvoju novih vještina i stjecanju životnih kompetencija.

Akronim
DEGAMES

Šifra projekta
uniri-drustv-18-130

Poziv
Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Rijeci - Sveučilište u Rijeci

Ukupan iznos financiranja projekta
77.544,45 HRK

Trajanje projekta
2019-03-07 - 2022-03-07

Ustanova - uloga
Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku - Nositelj (77.544,45 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Nataša Hoić-Božić (MBZ: 199562, CROSBI: 15146) - Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku - Voditelj projekta [2019-03-07 - 2022-03-07]
Martina Holenko Dlab (MBZ: 298604, CROSBI: 23998) - Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku - Suradnik [2019-03-07 - 2022-03-07]
Ivona Franković (MBZ: 363042, CROSBI: 34249) - Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku - Suradnik [2019-03-07 - 2022-03-07]
Kristian Stančin (MBZ: 370332, CROSBI: 35059) - Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku - Suradnik [2019-03-07 - 2022-03-07]
Marina Žunić (MBZ: 377455, CROSBI: 492) - Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku - Suradnik [2019-03-07 - 2022-03-07]