Minimalni umjetni enzimi: Proširenje primjene posredne indukcije na nove supstrate i nove asimetrične reakcije

Opis projekta
Svrha ovog projekta je razvoj kiralnih katalizatora prijelaznih metala s posebnim naglaskom na inspiraciju iz prirode. Predložena je struktura beta-okreta kao ključno obilježje kiralnih katalizatora koji oponašaju umjetne enzime s minimalnom, ali fukcionalnom kiralnom vanjskom koordinacijskom sferom. Ovi minimalni umjetni enzimi mogli bi naći primjenu u asimetričnoj sintezi lijekova ili međuprodukata lijekova proizvedenih u farmaceutskoj industriji.U asimetričnoj katalizi opće je prihvaćeno da kiralna informacija mora biti prisutna što bliže koordinacijskoj sferi katalitičkog metala. Mi propitujemo ovo važno načelo i koristimo katalitički metalni centar koji je samo prokiralan. Kiralna informacija se prenosi ''posrednom indukcijom'' putem vodikovih veza udaljenih aminokiselina koje predstavljaju vanjsku koordinacijsku sferu. Preliminarni rezultati snažno podržavaju izvodljivost projekta, jer pokazuju da jednostavni biokonjugati monodentatnih trifenilfosfanskih liganada mogu tvoriti supramolekulske L2M komplekse s Rh(I) koji selektivno kataliziraju modelnu reakciju asimetričnog hidrogeniranja sa značajnim utjecajem redosljeda udaljenih aminokiselina na selektivnost [Kirin and Kokan, RSC Adv. 2012, Eur. J. Org. Chem. 2013 i Organometallics 2014; e.v. do 84 %].U okviru ovog projekta, predloženo je značajno proširenje uključujući (i) uporebu novih biokonjugata liganada s fosfornim ili dušikovim donorskim atomom, (i) uporeba novih supstrata te (iii) upotreba drugih prijelaznih metala za različite asimetrične reakcije, kao što su Ru(II)-katalizirano hidrogeniranje, Pd(II)-katalizirana alkilacija i Ln(III)-katalizirana sililcijanacija.

Akronim
MArtEn

Šifra projekta
IP-2014-09-1461

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
785.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-06-2015 - 06-01-2019

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (785.000,00 HRK) [01-06-2015 - 06-01-2019]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Srećko Kirin (MBZ: 192540, CROSBI: 14790) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [01-06-2015 - 06-01-2019]