Cirlkadijalni geni u planocelularnog karcinoma larinksa

Opis projekta
Glavni cilj ovog istraživanja je provesti analizu ekspresije glavnih satnih gena te imunohistokemijski validirati ekspresiju odabranih satnih proteina u tkivima pacijenata oboljelih od planocelularnog karcinoma larinksa. S obzirom na dosadašnje iskustvo predlagatelja u izučavanju glavnih cirkadijalnih satnih gena, te nastavno na naša prethodna istraživanja cirkadijalnih gena koja pokazuju potencijalnu korelaciju genetskog statusa ili genske ekspresije s malignim oboljenjima, želimo detaljnije istražiti ulogu glavnih cirkadijalnih gena i proteina u patogenezi planocelularnog karcinoma larinksa (engl. LSCC). Naime, cirkadijalni 24-satni ritmovi reguliraju izuzetno važne fiziološke procese. Perturbacije procesa koje reguliraju cirkadijalni satni geni povezuju se u znanstvenoj literaturi s patološkim stanjima, kao što su primjerice depresija, dijabetes, metabolički sindrom i karcinom. Satni geni kontroliraju širok niz cirkadijalnih ritmova koji su pozadina fizioloških procesa i ponašanja. Ovi su geni odgovorni za pozitivne/negativne transkripcijsko/translacijske mehanizme povratne sprege na kojima se temelje molekularni mehanizmi cirkadijalnih oscilacija. Osobito je u malignim oboljenjima pokazano kako postoji deregulacija njihove aktivnosti što može biti u korelaciji s razvojem tumora. Primjerice, u planocelularnim karcinomima glave i vrata (engl. HNSCC) su nedavno opisani poremećaji u transkripciji glavnih satnih gena u malignom tkivu. Međutim, malo se zna o cirkadijalnoj kontroli HNSCC i točnim funkcionalnim povezanostima ključnih satnih gena s razvojem tumora glave i vrata, naročito karcinoma larinksa. Poznato je kako cirkadijalni sat kontrolira vrijeme staničnog ciklusa u zdravim tkivima te da poremećaj sata potiče tumorigenezu. Stoga smatramo kako je znanstveno i klinički vrlo važno nastaviti istraživanja u ovom smjeru te analizirati profile ekspresije glavnih satnih gena i razjasniti moguću povezanost s patogenezom planocelularnog karcinoma larinksa.

Šifra projekta
uniri-biomed-18-257

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Rijeci - Sveučilište u Rijeci

Ukupan iznos financiranja projekta
54.000,00 HRK

Trajanje projekta
2019-03-07 - 2022-01-01

Ustanova - uloga
Sveučilište u Rijeci - Odjel za biotehnologiju - Nositelj (54.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Elitza Petkova Markova-Car (MBZ: 284336, CROSBI: 23027) - Sveučilište u Rijeci - Odjel za biotehnologiju - Voditelj projekta [2019-03-07 - 2022-01-01]