Optimizacija dizalica topline i rashladnih sustava koji koriste radne tvari niskog utjecaja na globalno zatopljenje korištenjem numeričkih simulacija

Opis projekta
Zahtjevi europske regulative na energetsku činkovitost zgrada, korištenje obnovljivih izvora energije i ukidanje potrošnje fluoriranih ugljikovodika uvjetuju hitne promjene u konstrukciji rashladnih sustava i dizalica topline. Rashladni sustavi konstruiraju se i optimiraju za radnu tvar koju koriste. Veliku većinu radnih tvari koje se danas koriste čine fluorirani ugljikovodici čija će primjena do 2030. godine morati biti svedena na 21% razine potrošnje iz 2014. što postavlja problem pred industriju koja mora razviti nove sustave. Troškovi razvoja novih sustava prilagođenih novim radnim tvarima koje se ubrzano pojavljuju na tržištu mogu se smanjiti primjenom numeričkih simulacija, uz uvjet da se razviju detaljni numerički simulacijski modeli čiji stupanj složenosti osigurava rezultate koji daju kvalitetnu sliku o mogućnosti primjene neke rade tvari u rashladnom sustavu ili dizalici topline određene konstrukcije i namjene. Prethodno provedena znanstvena istraživanja i iskustvo projektnog tima na izradi numeričkih simulacijskih modela omogućiti će da se ostvari cilj izrade stacionarnih i dinamičkih detaljnih simulacijskih modela modularne izvedbe koji omogućuju uključivanje različitih komponenti rashladnog sustava u modele različitih tipova i kapaciteta rashladnih uređaja i dizalica topline radi dobivanja novih znanstvenih spoznaja o opravdanosti primjene pojedinih novih radnih tvari u novim sustavima ili zamjene radnih tvari novima u postojećim sustavima. Dio rezultata razvijenih numeričkih modela verificirat će se eksperimentalno u laboratorijima Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, laboratorijima drugih sveučilišta i industrijskim laboratorijima. Planirana je izrada doktorskih disertacija na temu projekta, udžbenika i znanstvenih knjiga, i značajnog broja radova radova u časopisima A baze i radova na međunarodnim skupovima.

Šifra projekta
uniri-tehnic-18-14

Poziv
NATJEČAJ „UNIRI PROJEKTI“ Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika od 03. 09. 2018.

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Rijeci - Sveučilište u Rijeci

Ukupan iznos financiranja projekta
110.000,00 HRK

Trajanje projekta
2019-03-07 - 2022-03-07

Ustanova - uloga
Tehnički fakultet, Rijeka - Nositelj (110.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Branimir Pavković (MBZ: 147753, CROSBI: 12883) - Tehnički fakultet, Rijeka - Voditelj projekta [2018-09-30 - 2021-09-30]
Boris Delač (MBZ: 328743, CROSBI: 30695) - Tehnički fakultet, Rijeka - Suradnik [2018-09-30 - 2021-09-30]
Vedran Mrzljak (MBZ: 316062, CROSBI: 25189) - Tehnički fakultet, Rijeka - Suradnik [2018-09-30 - 2021-09-30]
Ozren Bukovac (MBZ: 286671, CROSBI: 25910) - Tehnički fakultet, Rijeka - Suradnik [2018-09-30 - 2021-09-30]
Dubravko Franković (MBZ: 243814, CROSBI: 17993) - Tehnički fakultet, Rijeka - Suradnik [2018-09-30 - 2021-09-30]
Ivica Glavan (MBZ: 341554, CROSBI: 32148) - Sveučilište u Zadru - Suradnik [2018-09-30 - 2021-09-30]
Marino Grozdek (MBZ: 242262, CROSBI: 17923) - Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb - Suradnik [2018-09-30 - 2021-09-30]
Zoran Čarija (MBZ: 238686, CROSBI: 17355) - Tehnički fakultet, Rijeka - Suradnik [2018-09-30 - 2021-09-30]
Vedran Kirinčić (MBZ: 312833, CROSBI: 25093) - Tehnički fakultet, Rijeka - Suradnik [2018-09-30 - 2021-09-30]
Dragan Martinović (MBZ: 166425, CROSBI: 13596) - Pomorski fakultet, Rijeka - Suradnik [2018-09-30 - 2021-09-30]
Predrag Kralj (MBZ: 171140, CROSBI: 13796) - Pomorski fakultet, Rijeka - Suradnik [2018-09-30 - 2021-09-30]
Matko Bupić (MBZ: 155381, CROSBI: 13153) - Sveučilište u Dubrovniku - Suradnik [2018-09-30 - 2021-09-30]
Zvonimir Janković (MBZ: 333623, CROSBI: 10965) - Strojarski fakultet, Slavonski Brod - Suradnik [2018-09-30 - 2021-09-30]
Vedran Medica-Viola (MBZ: 352916, CROSBI: 33222) - Tehnički fakultet, Rijeka - Suradnik [2018-09-30 - 2021-09-30]
Damir Mađerić (MBZ: , CROSBI: ) - Tehnički fakultet, Rijeka - Suradnik [2019-03-07 - 2022-03-07]