Siguran pristup za razvoj nano-sustava za ciljanu isporuku lijekova u mozak

Opis projekta
Nanotehnologija omogućava inovativna i učinkovita terapijska i dijagnostička sredstva i alate. Ipak, liječenje neurodegenerativnih poremećaja još uvijek predstavlja veliki izazov zbog postojanja krvno-moždane barijere (BBB) koja otežava efikasnu dostavu lijeka u mozak. Multifunkcionalne nanočestice (NP) predstavljaju novu i poboljšanu platformu za veću učinkovitost, bioraspoloživost i ciljanu dostavu lijekova preko BBB. Stoga je glavni cilj predloženog projekta razviti multifunkcionalni nanosustav koji će omogućiti isporuku lijekova u mozak (BRaiND) za učinkovito i sigurno liječenje abnormalnosti mozga koja su povezana sa starenjem i degeneracijom. U tu svrhu provest će se specifične aktivnosti: - projektiranje, priprema i karakterizacija BRaiND; - procjena stabilnosti i sudbine BRaiND u biološkim medijima; - mehanička i kvantitativna procjena interakcije BRaiND s BBB; - profiliranje učinkovitosti i sigurnosti BRaiND kombiniranim in vitro i in vivo pristupom. BRaiND će se temeljiti na nanočesticama selena ili zlata, stabiliziranih polietilen gilkolom i funkcionaliziranih proteinima koji ciljaju receptore mozga. Na takav multifunkcionalni sustav vezat će se modelni neuroaktivni lijekovi kako bi se demonstrirala učinkovitost, kvalitetu i sigurnost BRaiND sustava. Bit će provedena pažljiva in vitro i in vivo ispitivanja uključujući stabilnost i interakcije BRaiND-a u različitim biološkim medijima, prolaznost kroz BBB, djelotvornost ciljanja na specifična mjesta u mozgu, neuroprotektivnu aktivnost i procjenu sigurnosti njihove primjene. Radni plan projekta temelji se na validiranim i standardiziranim metodologijama, kao i na inovativnim eksperimentalnim tehnikama. Obzirom na glavne izazove translacijskih istraživanja neurodegenerativnih bolesti, strategija SENDER-a temelji se na Safe-by-Design pristupu, a omogućena je nanotehnološkim alatima koji analiziraju i manipuliraju biološkim procesima na nanoskali, gdje bolesti nastaju i napreduju.

Akronim
SENDER

Šifra projekta
PZS-2019-02-4323

Poziv
2019-02

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 PZS - Program znanstvena suradnja

Ukupan iznos financiranja projekta
2.088.263,69 HRK

Trajanje projekta
2020-11-01 - 2023-05-01

Ustanova - uloga
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb - Nositelj (2.088.263,69 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ivana Vinković Vrček (MBZ: 264334, CROSBI: 29214) - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb - Voditelj projekta [2020-11-01 - 2023-05-01]
Ivan Pavičić (MBZ: 241553, CROSBI: 17881) - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb - Suradnik [2020-11-01 - 2023-05-01]
Marija Ćurlin (MBZ: 238100, CROSBI: 17576) - nema - Suradnik [2020-11-01 - 2023-05-01]
Željko Debeljak (MBZ: 296571, CROSBI: 23599) - nema - Suradnik [2020-11-01 - 2023-05-01]
Barbara Pem (MBZ: 367072, CROSBI: 34645) - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb - Suradnik [2020-11-01 - 2023-05-01]
Krunoslav Ilić (MBZ: 367061, CROSBI: 34644) - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb - Suradnik [2020-11-01 - 2023-05-01]
Nikolina Kalčec (MBZ: , CROSBI: ) - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb - Suradnik [2020-11-01 - 2023-05-01]