Snaga i varijabilnost ekstremnih razina Jadranskog mora u sadašnjoj i budućoj klimi

Opis projekta
Jadranske ekstremne poplave predstavljaju značajnu prijetnju za obalne zajednice i povijesna gradska središta, osobito duž istočne obale Jadrana i uz obalu plitkog sjevernog Jadrana gdje su ti događaji poznati kao „Acqua Alta“ (It. „High water“). Očekuje se da će se, zbog porasta srednje razine mora (predviđanja od 40 do 60 cm globalnog porasta), opasnost od poplava dodatno povećati do kraja 21. stoljeća. Do poplava priobalnih područja Jadranskog mora dolazi zbog superpozicije brojnih procesa koji uključuju dugoročne trendove razine mora, međugodišnju varijabilnost, sezonske procese, planetarne procese, sinoptičke procese, plimne oscilacije, jadranski seš, visokofrekventne oscilacije razine mora te vjetrovne valove. Doprinos pojedinih procesa ekstremnim poplavama do sada nije statistički i opsežno vrednovan. U okviru projekta StVar-Adri namjeravamo katalogizirati najjače povijesne poplave (vezane za olujne uspore, meteotsunamije i tsunamije) te analizirati doprinos (i) planetarne komponente, (ii) jadranskog seša i (iii) visoko-frekventnih oscilacija razine mora poplavama. Fokusiramo se na ove tri komponente jer bi detaljna analiza svih procesa koji reguliraju varijabilnost razine mora zahtijevala znatno više vremena i resursa. Nadalje, veza između tri spomenuta procesa i atmosferskih uvjeta koji ih reguliraju opisno je dana samo za sporadične događaje. Naša je namjera koristiti metode prepoznavanja uzoraka za klasificiranje atmosferskih uvjeta koji reguliraju početak i jačanje procesa (i) - (iii). Konačno, nisu provedena istraživanja o potencijalnoj budućoj jačini i varijabilnosti navedenih komponenti varijabilnosti razine mora. Koristeći metode ekstrakcije uzoraka i simulacije Regionalnim klimatskim modelima (RCM), namjeravamo procijeniti snagu i varijabilnost komponenti varijabilnosti razine mora (i) - (iii) u sadašnjim i budućim klimatskim uvjetima. Stoga, osim znanstvenog doprinosa, projekt ima i snažnu društvenu komponentu koja se očituje u pružanju ažuriranih procjena opasnosti od poplava za priobalna područja Jadrana u sadašnjoj i budućoj klimi.

Akronim
StVar-Adri

Šifra projekta
IP-2019-04-5875

Poziv
IP-2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
605.438,00 HRK

Trajanje projekta
01-12-2020 - 30-11-2024

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Split - Nositelj (605.438,00 HRK) [01-12-2020 - 30-11-2024]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Jadranka Šepić (MBZ: 310662, CROSBI: 24797) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Split - Voditelj projekta [01-12-2020 - 30-11-2024]
Hrvoje Kalinić (MBZ: 289865, CROSBI: 23512) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Split - Suradnik [01-12-2020 - 30-11-2024]
Maja Bubalo (MBZ: 379525, CROSBI: 1252) - nema - Suradnik [01-12-2020 - 30-11-2024]
Srđan Čupić (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [01-12-2020 - 30-11-2024]
Natalija Dunić (MBZ: 358570, CROSBI: 33825) - nema - Suradnik [01-12-2020 - 30-11-2024]
Isaak Fain (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [01-12-2020 - 30-11-2024]
Maja Karlović (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [01-12-2020 - 30-11-2024]
Frano Matić (MBZ: 261862, CROSBI: 21966) - nema - Suradnik [01-12-2020 - 30-11-2024]
Iva Međugorac (MBZ: 374680, CROSBI: 35510) - nema - Suradnik [01-12-2020 - 30-11-2024]
Marko Mlinar (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [01-12-2020 - 30-11-2024]
Miroslava Pasarić (MBZ: 187581, CROSBI: 14569) - nema - Suradnik [01-12-2020 - 30-11-2024]
Alexander B. Rabinovich (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [01-12-2020 - 30-11-2024]