Procjena doprinosa oscilacija razine mora perioda kraćeg od jednog sata ukupnim ekstremima razine mora u promjenjivim klimatskim uvjetima

Opis projekta
Suočavanje s očekivanim porastom razine mora jedan je od najvažnijih izazova modernog društva. Predviđa se da će se do kraja 21. stoljeća srednja razina mora u svijetu povećati između 40 i 60 cm. Viša srednja razina mora podrazumijeva da će se povećati i rizik od poplavljivanja povezan s ekstremnim razinama mora. Očekuje se da će se stogodišnje ekstremne razine mora duž europskih obala povećati za 50 do 90 cm do 2100. godine. Ekstremne razine mora nastaju zbog superpozicije brojnih procesa koji djeluju na različitim vremenskim (od sekunde do tisućljeća) i prostornim skalama (od uvala do oceana). Unutar SHExtreme projekta proučit će se doprinos nedovoljno istraženih kratko-periodičkih (T <1 h) oscilacija razine mora ekstremnim razinama mora duž europske obale. U okviru projekta analizirat će se jedno-minutna mjerenja razine mora sa više od 100 mjernih stanica, kao i atmosferski modeli reanalize, povijesni atmosferski modeli te klimatske atmosferske simulacije, a sve kako bi se postigli ciljevi projekta: (i) procjena raspodjele kratko-periodičkih oscilacija razine mora te procjena njihovog doprinosa ekstremnim razinama mora u današnjoj klimi; (ii) povezivanje kratko-periodičkih oscilacija s tipičnim sinoptičkim uvjetima; (iii) procjena buduće snage i raspodjele ekstremnih razina mora povezanih sa kratko-periodičkim oscilacijama razine mora. Projekt SHExtremes rezultirat će prvom sveobuhvatnom procjenom intenziteta, učestalosti te prostorne i vremenske raspodjele sadašnjih i budućih ekstremnih razina mora duž europskih obala.

Akronim
SHExtreme

Šifra projekta
853045

Poziv
ERC-2019-STG

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 H2020 - Obzor 2020

Ukupan iznos financiranja projekta
806.250,00 EUR

Trajanje projekta
01-09-2020 - 31-08-2025

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Split - Nositelj (806.250,00 EUR) [01-09-2020 - 31-08-2025]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Jadranka Šepić (MBZ: 310662, CROSBI: 24797) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Split - Voditelj projekta [01-09-2020 - 31-08-2025]
Krešimir Ruić (MBZ: , CROSBI: ) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Split - Suradnik [01-09-2020 - 31-08-2025]
Ivica Aviani (MBZ: 76256, CROSBI: 20158) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Split - Suradnik [01-09-2020 - 31-08-2025]
Darko Koračin (MBZ: 79364, CROSBI: 20236) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Split - Suradnik [01-09-2020 - 31-08-2025]
Žarko Kovač (MBZ: 327551, CROSBI: 30498) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Split - Suradnik [01-09-2020 - 31-08-2025]
Slavko Radilović (MBZ: 364530, CROSBI: 34393) - nema - Suradnik [01-09-2020 - 31-08-2025]