Molekularni mehanizmi neurodegeneracije u traumatskoj ozljedi mozga: uloga TAR DNA-vezujućeg proteina 43

Opis projekta
Traumatska ozljeda mozga (engl. traumatic brain injury, TBI) jedan je od čimbenika rizika za razvoj neurodegenerativnih oboljenja poput Alzheimerove i Parkinsonove bolesti, te amiotrofične lateralne skleroze (ALS) i frontotemporalne lobarne degeneracije (FTLD). U ALS-u i FTLD-u glavnu komponentu citoplazmatskih inkluzija u degeneriranim neuronima čini TAR DNA-vezujući protein 43 (engl. TAR DNA-binding protein 43, TDP-43). Fiziološki je TDP-43 uglavnom smješten u jezgri, no istraživanja su pokazala da je njegova patološka funkcija moguće povezana s trajnim premještanjem iz jezgre u citosol. Uzroci razvoja TDP-43 proteinopatije još uvijek su nejasni, no poznato je da unutarstaničnu translokaciju TDP-43 mogu potaknuti aksotomija, stanični stres te mutacije gena ili prekomjerna ekspresija ovog proteina. TDP-43 proteinopatija zabilježena je i u osoba s TBI što je potvrđeno i u studijama u kojima su korišteni različiti eksperimentalni modeli traume mozga, ali još uvijek je nejasan točan mehanizam koji povezuje TDP-43 proteinopatiju i neurodegeneraciju nakon TBI. Moguće je objašnjenje patološkog utjecaja TDP-43 proteinopatije na neurone vezano uz aktivaciju upale, jednog od najvažnijih procesa sekundarne ozljede nakon TBI, što dosad nije bilo istraživano. Glavne hipoteze projekta su: 1. jednokratna umjerena TBI u miša uzrokuje TDP-43 proteinopatiju koja se može detektirati u različitim moždanim regijama i vrstama stanica središnjeg živčevlja, te 2. TBI u TDP-43 transgeničnog miša uzrokuje značajno jaču neuroupalu u odnosu na miševe divljeg tipa što je povezano s aktivacijom specifičnih signalnih puteva upale. U istraživanju će se koristiti model lateralne ozljeda mozga tlakom tekućine te će se u različitim vremenskim točkama nakon TBI analizirati izražaj TDP-43 u mišjem mozgu. Istraživat će se i upalni markeri te pratiti aktivacija signalnih puteva neuroupale. Rezultati ovog projekta trebali bi doprinijeti novim znanjima o ulozi TDP-43 u razvoju neurodegeracije nakon TBI.

Šifra projekta
uniri-biomed-18-199

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Rijeci - Sveučilište u Rijeci

Ukupan iznos financiranja projekta
114.943,53 HRK

Trajanje projekta
07-03-2019 - 31-12-2021

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Rijeka - Nositelj (114.943,53 HRK) [07-03-2019 - 31-12-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Kristina Pilipović (MBZ: 270305, CROSBI: 23250) - Medicinski fakultet, Rijeka - Voditelj projekta [07-03-2019 - 31-12-2021]
Željko Župan (MBZ: 243046, CROSBI: 30349) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [07-03-2019 - 31-12-2021]
Jelena Rajič Bumber (MBZ: 342252, CROSBI: 32367) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [07-03-2019 - 31-12-2021]
Nika Gržeta (MBZ: 370365, CROSBI: 35062) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [07-03-2019 - 31-12-2021]