Digitalni hrvatski frazeološki rječnik

Opis projekta
Cilj je ovoga projekta izraditi mrežni frazeološki rječnik hrvatskoga jezika u otvorenom pristupu koji se temelji na podacima iz velikoga računalnoga korpusa. Osnovna je namjena rječnika omogućiti pristup suvremenom hrvatskom frazeološkom fondu velikom broju korisnika – izvornim govornicima i učenicima hrvatskoga kao stranoga jezika te istraživačima. Izvor jezične građe za rječnik hrvatski je mrežni korpus hrWaC (1,2 milijarde riječi), a građa se prikuplja pomoću softverskog alata Sketch Engine. Upotreba računalnoga korpusa za izradu rječnika u skladu je s jednim od temeljnih načela suvremene leksikografije: pouzdanim podacima smatra se ono što možemo saznati promatrajući jezik u upotrebi. Metoda upotrebe korpusa korištena u ovome rječniku poznata je pod nazivom pristup vođen korpusom: frazemi, značenja i upotreba koji se navode u rječniku odraz su jezičnih dokaza koji se nalaze u korpusu hrWaC. Rječnička građa dobiva se traženjem kolokata pojedinih riječi u konstrukcijama koje imaju figurativno značenje. Glavni kriteriji za uključivanje u rječnik određenih frazema i njihovih oblika jesu karakterističnost veza riječi te frekvencija pojavljivanja u korpusu. Rječnik se izrađuje na platformi za izradu i objavljivanje rječnika Lexonomy. Leksikografska obrada frazema slijedi suvremene trendove e-leksikografije. Tako je natuknički lik cijela konstrukcija, a natuknice su poredane prema abecednom redu prve riječi frazema. Upisivanjem određene riječi u tražilicu dobivaju se svi frazemi u čijem je ona sastavu. Također, do svakog frazema korisnik može doći upisivanjem u tražilicu bilo koje riječi u njegovu sastavu. Osim pomoću tražilice, frazemima se može pristupiti i putem poveznica.

Šifra projekta
2384-984

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
MZO Ustanova - MZO - Druga znanstvena/visokoobrazovna ustanova (iz upisnika)

Detalji financiranja
 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 Zaklada Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak

Ukupan iznos financiranja projekta
32.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-11-2018 - 01-11-2023

Ustanova - uloga
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Nositelj (32.000,00 HRK) [01-11-2018 - 01-11-2023]
Učiteljski fakultet, Zagreb - Partner [01-11-2018 - 01-11-2023]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ivana Filipović Petrović (MBZ: 303451, CROSBI: 24246) - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Voditelj projekta [01-11-2018 - 01-11-2023]
Jelena Parizoska (MBZ: 272805, CROSBI: 10200) - Učiteljski fakultet, Zagreb - Suradnik [01-11-2018 - 01-11-2023]