Efikasnost i regulacija financijskih institucija u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva

Opis projekta
Razvijen, reguliran i efikasan financijski sustav neophodan je za napredak svake nacionalne ekonomije zbog sposobnosti da prevlada tržišne nesavršenosti i minimizira sistemske rizike. Ispravno dizajniran regulatorni okvir osigurava stabilnost i likvidnost financijskog sustava te promiče konkurentnost i tržišnu efikasnost. Posljednje desetljeće obilježeno je preispitivanjem funkcioniranja financijskih i regulatornih sustava u svjetlu globalizacijskih procesa, deregulacije financijskih tržišta te recentne globalne financijske krize. Stoga se je činilo opravdanim istražiti europski sustav regulacije i nadzora financijskog sektora i sustav osiguranja depozita kao temeljnih stupova financijske stabilnosti. Projektom će se ispitati i efikasnost depozitnih i nedepozitnih financijskih institucija u zemljama članicama EU, ali i u zemljama Jugoistočne Europe manje razvijenih financijskih sustava. Mjerenje efikasnosti u kontekstu financijske industrije metodom omeđivanja podataka (DEA) sve se više koristi u brojnim radovima i istraživanjima umjesto analize tradicionalnih mjera uspješnosti poslovanja financijskih institucija. Projektom će se istražiti struktura i performanse depozitnih (banke) i nedepozitnih financijskih institucija (investicijski fondovi, mirovinski fondovi i društva za osiguranje), ali i zakonodavni i institucionalni okvir djelovanja najvažnijih financijskih institucija u domaćem financijskom sustavu. Pri tome se polazi od pretpostavke da institucionalni okvir i razvijenost institucija trebaju biti poticajni za daljnji razvoj i unapređenje financijskog sustava, a što će u konačnici rezultirati i povećanjem ekonomskog rasta. Cilj projekta je istražiti teorijsku i empirijsku građu o financijskoj stabilnosti, a posebno značajkama sustava osiguranja depozita i regulatornog okvira u EU te procijeniti osobitosti i efikasnost financijskih institucija Republike Hrvatske u svrhu poboljšanja socio-ekonomskih učinaka i razvoja domaćeg gospodarstva.

Šifra projekta
uniri-drustv-18-61

Poziv
Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika (03.09.2018.)

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Rijeci - Sveučilište u Rijeci

Ukupan iznos financiranja projekta
69.053,36 HRK

Trajanje projekta
2019-03-07 - 2022-03-07

Ustanova - uloga
Ekonomski fakultet, Rijeka - Nositelj (69.053,36 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Bojana Olgić Draženović (MBZ: 274923, CROSBI: 23201) - Ekonomski fakultet, Rijeka - Voditelj projekta [2019-03-07 - 2022-03-07]
Stella Suljić Nikolaj (MBZ: 325275, CROSBI: 33538) - Ekonomski fakultet, Rijeka - Suradnik [2019-03-07 - 2022-03-07]
Dario Maradin (MBZ: 316264, CROSBI: 25151) - Ekonomski fakultet, Rijeka - Suradnik [2019-03-07 - 2022-03-07]
Zdenko Prohaska (MBZ: 135851, CROSBI: 12348) - Ekonomski fakultet, Rijeka - Suradnik [2019-03-07 - 2022-03-07]