Testiranje 5c modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje (P.R.O.T.E.C.T.)

Opis projekta
Cilj projekta je testirati model pozitivnog razvoja mladih u Hrvatskom kontekstu, i to kroz usporedbu standardnih metoda mjerenja te ekološke momentarne procjene. Navedeno se planira istražiti uz primjenu prospektivnog longitudinalnog nacrta na jednom dijelu uzorka te digitalnog mobilnog praćenja uz pomoć tehnologije kako bi se usporedile dvije metode i ishodi praćenja adolescenata od početka prvog razreda srednje škole pa do kraja njihovog trogodišnjeg i/ili četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja. Predloženo istraživanje planira uključivanje tri skupine ispitanika: roditelja adolescenata, adolescenata i njihovih razrednika. Roditelji, adolescenti i nastavnici bit će također praćeni longitudinalno, u tri ili četiri vremenske točke, ovisno o trajanju obrazovanja. Navedeno se planira istražiti sa svrhom dubljeg razumijevanja razdoblja adolescencije na reprezentativnom hrvatskom uzorku adolescenata. Ukupan uzorak sastoji se od populacije s područja pet gradova: Zagreba, Varaždina, Osijeka, Rijeke i Splita. Upravo u tome leži i praktični doprinos projekta: procjena potreba te resursa adolescenata i njihovih okruženja doprinos je području planiranja preventivnih intervencija za opću populaciju adolescenata u Hrvatskoj. Ovakvim se projektom omogućuje prikupljanje podataka na temelju kojih će se planirati strategije prevencije problema u ponašanju i promicanja mentalnog zdravlja te razvijati preventivni programi i programi promocije mentalnog zdravlja na razini pojedinih gradova/lokaliteta te Hrvatske generalno.

Akronim
P.R.O.T.E.C.T. UIP – 2020 – 02 – 2852

Šifra projekta
UIP - 2020 - 02 - 2852

Poziv
Hrvatska zaklada za znanost

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Ukupan iznos financiranja projekta
1.253.667,00 HRK

Trajanje projekta
2021-04-01 - 2026-03-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (1.253.667,00 HRK)
Filozofski fakultet u Splitu - Partner
Filozofski fakultet, Osijek - Partner

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Toni Maglica (MBZ: 364892, CROSBI: 34427) - Filozofski fakultet u Splitu - Suradnik [2021-04-01 - 2025-04-30]
Josipa Mihić (MBZ: 302573, CROSBI: 26506) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2021-04-01 - 2025-04-30]
Miranda Novak (MBZ: 302562, CROSBI: 24098) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2021-04-01 - 2025-04-30]
Darko Roviš (MBZ: 331553, CROSBI: 31416) - nema - Suradnik [2021-04-01 - 2025-04-30]
Gabrijela Vrdoljak (MBZ: 309345, CROSBI: 24703) - Filozofski fakultet, Osijek - Suradnik [2021-04-01 - 2025-04-30]