Reforma stranih jezika za akademske potrebe u Crnoj Gori

Opis projekta
Glavni cilj projekta je unapređenje znanja stranih jezika studenata na crnogorskim sveučilištima kako bi mogli ispuniti uvjete prema crnogorskim zakonima (C1 nivo znanja prema ZEROJ-u po završetku studija) te zahtjeve crnogorskih i međunarodnih tržišta rada. To će se postići kroz: 1) usklađivanje silaba kolegija stranih jezika s potrebama tržišta i crnogorskim zakonima; 2) poboljšanje organizacije nastave stranih jezika na crnogorskim sveučilištima kako bi se prevladala loša organizacija i nedostatak osiguravanja kvalitete formiranjem centara za strane jezike i moderniziranjem već postojećeg; 3) pisanje nastavnih materijala za strane jezike za specifične potrebe (prema potrebama crnogorskog tržišta) što će pripremiti studente za isto tržište; 4) nadogradnju metodike nastave, posebice na području ICT tehnologija što će se odraziti na znanje studenata crnogorskih sveučilišta, a dio nadogradnje će se posebno fokusirati na studente s oštećenjem vida te na jačanje međusobne suradnje nastavnika stranih jezika na crnogorskim sveučilištima; 5) uvođenje testiranja postojeće razine znanja stranog jezika za studente i građanstvo kako bi samostalno mogli provjeriti svoj napredak i dobiti potrebne potvrde za mobilnost i zapošljavanje.

Akronim
Re-FLAME

Šifra projekta
609778-EPP-I -2019-I-JVI E-EPPKA2-CBH E-JP

Poziv
Erasmus + Capacity building in the field of Higer Education (2019)

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 Erasmus+ - Erasmus+

Ukupan iznos financiranja projekta
595.536,00 EUR

Trajanje projekta
15-11-2019 - 14-11-2022

Ustanova - uloga
Sveučilište u Zagrebu - Partner (29.053,00 EUR) [15-11-2019 - 14-11-2022]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ana Matijević (MBZ: , CROSBI: 38727) - Sveučilište u Zagrebu - Voditelj projekta na ustanovi [15-11-2019 - 14-11-2022]
Petra Barbarić (MBZ: , CROSBI: 38642) - Sveučilište u Zagrebu - Suradnik [15-11-2019 - 14-11-2022]
Jasna Ćirić (MBZ: , CROSBI: 38742) - Sveučilište u Zagrebu - Suradnik [15-11-2019 - 14-11-2022]
Ines Jelovčić (MBZ: 336270, CROSBI: 31627) - Sveučilište u Zagrebu - Suradnik [15-11-2019 - 14-11-2022]
Arijela Fabrio (MBZ: , CROSBI: 38387) - Sveučilište u Zagrebu - Suradnik [15-11-2019 - 14-11-2022]
Tina Miholjančan (MBZ: , CROSBI: 38413) - Sveučilište u Zagrebu - Suradnik [15-11-2019 - 14-11-2022]
Azra Plićanić Mesić (MBZ: , CROSBI: 38410) - Sveučilište u Zagrebu - Suradnik [15-11-2019 - 14-11-2022]
Vivijana Radman (MBZ: 233734, CROSBI: 17385) - Sveučilište u Zagrebu - Suradnik [15-11-2019 - 14-11-2022]
Mirjana Šnjarić (MBZ: 388494, CROSBI: 38436) - Sveučilište u Zagrebu - Suradnik [15-11-2019 - 14-11-2022]
Jagoda Večerina (MBZ: 231901, CROSBI: 29038) - Sveučilište u Zagrebu - Suradnik [15-11-2019 - 14-11-2022]
Sanja Veršić (MBZ: , CROSBI: 38745) - Sveučilište u Zagrebu - Suradnik [15-11-2019 - 14-11-2022]