Ekonomski izazovi tranzicije prema niskougljičnom rastu

Opis projekta
Ekonomski rast je izuzetno važan; međutim, kako bi se adekvatno nosili s nepovoljnim društveno-ekonomskim i okolišnim posljedicama, ekonomski rast mora biti društveno i ekološki osjetljiv te u funkciji tranzicije ka niskougljičnoj ekonomiji. Nedostaje znanja kada je riječ o toj tranziciji i njezinim posljedicama. Stoga je prvi cilj projekta analizirati socioekonomske učinke niskougljične tranzicije na ekonomski rast. Energija je vitalna za egzistenciju i razvoj moderne ekonomije; međutim, njezina proizvodnja i potrošnja generiraju negativne emisije stakleničkih plinova. Stoga je drugi cilj istražiti ulogu energije (obnovljive i neobnovljive) i energetske industrije u tranziciji prema niskougljičnom rastu. Kako bi bili ublaženi negativni učinci ekonomskog rasta, potrebna su nova znanja, politike, strategije, upravljački i poslovni modeli, kao i promjene u praksama ponašanja. Stoga je treći cilj istražiti važnost inovacija, upravljanja ljudskim resursima i održivog poduzetništva u izgradnji nisko-ugljične ekonomije.Kako bi bili realizirani ciljevi, projekt će biti baziran na kvantitativnim istraživačkim pristupima. Sukladno tome, bit će razvijeni multivarijantni modeli, primijenjene multivarijantne statističke metode te provedene multivarijantne regresije. Projekt će generirati značajne teorijske i metodološke doprinose. Povećat će postojeće znanje o niskougljičnom rastu fokusiranjem na (i) složene interakcije između energije, inovacija, održivog poduzetništva i politika na različitim razinama, kao i (ii) razvojem konceptualnih modela pogodnih za tranziciju ka niskougljičnoj budućnosti. Očekivani empirijski doprinosi odnosit će se na produbljivanje našeg razumijevanja o ekonomskoj situaciji i trendovima u Europskoj uniji i Hrvatskoj, kao i na formuliranje javno-političkih preporuka usmjerenih poticanju niskougljičnog rasta i ubrzanju tranzicije ka niskougljičnoj ekonomiji.

Akronim
EINURA

Šifra projekta
IP-2020-02-1018

Poziv
2020-02

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
367.209,10 HRK

Trajanje projekta
10-02-2021 - 09-02-2025

Ustanova - uloga
Ekonomski fakultet, Osijek - Nositelj (367.209,10 HRK) [10-02-2021 - 09-02-2025]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Đula Borozan (MBZ: 170701, CROSBI: 13822) - Ekonomski fakultet, Osijek - Voditelj projekta [10-02-2021 - 09-02-2025]