Mogućnost iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina

Opis projekta
Jabuke spadaju u skupinu voća najpodložnijoj kontaminaciji plijesni Penicillium expansum. Osim skraćenog roka trajanja i ekonomskih gubitaka, kontaminacija plodova ovom plijesni uzrokuje i akumulaciju patulina, mikotoksina čija uloga pri izazivanju bolesti još nije potpuno razjašnjena. Trenutno u svijetu ne postoje zadovoljavajuća rješenja za smanjenje koncentracije patulina u jabukama i proizvodima od jabuka. Međutim, u usporedbi s komercijalnim sortama jabuka, tradicionalne sorte posjeduju veće udjele polifenolnih spojeva, važnih čimbenika u obrani biljke od stresnih uvjeta, veću antioksidacijsku aktivnost te genski profil koji ih čini otpornijim na klimatske uvjete, biljne bolesti i ostale oblike abiotskog stresa. Obzirom na očiglednu prednosti u odnosu na komercijalne sorte jabuka i nedostatak temeljnih istraživanja u ovom području, a s naglaskom na očuvanje bioraznolikosti i ekološku proizvodnju, projektni prijedlog podrazumijeva primijenjena istraživanja tradicionalnih sorti jabuka s ciljem određivanja mogućnosti iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina. Istraživanja obuhvaćaju određivanje utjecaja klimatskih uvjeta tijekom rasta ploda, skladištenja jabuka, fizikalno-kemijskog sastava jabuka na rast plijesni P. expansum i pojavnost patulina u jabukama i soku od jabuka. U svrhu procjene otpornosti odabranih sorti jabuka provest će se inokulacija ploda s plijesni P. expansum te pratiti produkcija patulina. Zbog opsežnosti gore navedenih istraživanja, projektni prijedlog obuhvaća zaposlenje jednog doktoranda kao i obranu doktorske disertacije za vrijeme trajanja projekta. Dobiveni rezultati će poslužiti znanstvenicama koji istražuju strategije smanjenja udjela patulina u jabukama i proizvodima od jabuka, a postavit će i dobru osnovu za odabir prikladne tradicionalne sorte za selektivni rast u cilju ekološke proizvodnje jabuka otpornih na plavu plijesan.

Akronim
TRAPROCk

Šifra projekta
UIP-2020-02-8461

Poziv
2020-02

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.935.745,67 HRK

Trajanje projekta
01-03-2021 - 28-02-2026

Ustanova - uloga
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek - Nositelj [01-03-2021 - 28-02-2026]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ante Lončarić (MBZ: 327514, CROSBI: 30510) - Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2021 - 28-02-2026]
Tihomir Kovač (MBZ: 336843, CROSBI: 31645) - Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek - Suradnik [01-03-2021 - 28-02-2026]
Ivana Tomac (MBZ: 313586, CROSBI: 25208) - Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek - Suradnik [01-03-2021 - 28-02-2026]
Bojan Šarkanj (MBZ: 300455, CROSBI: 24137) - Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2021 - 28-02-2026]
Marin Mihaljević Žulj (MBZ: 315840, CROSBI: 26553) - Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2021 - 28-02-2026]
Ana-Marija Gotal (MBZ: , CROSBI: ) - Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek - Suradnik [01-03-2021 - 28-02-2026]
Goran Fruk (MBZ: 318810, CROSBI: 26167) - Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2021 - 28-02-2026]