Stavovi javnosti prema osuđenicima i rehabilitaciji

Opis projekta
Svrha istraživanja stavova javnosti prema osuđenicima i rehabilitaciji je dobiti uvid u kojem opsegu je javnost naklonjena brojnim promjenama zakonodavstva koje za neke počinitelje kaznenih djela predviđa izricanje alternativnih sankcija koje se provode na slobodi te u kojem smjeru, na dimenziji „retribucija-rehabilitacija“ se kreću njihovi stavovi prema kažnjavanju počinitelja kaznenih djela. Osim toga, a imajući na umu učestalije izricanje sankcija koje počiniteljima omogućavaju život i rad unutar društvene zajednice, vrlo je važno ispitati na koji način članovi društvene zajednice gledaju na integraciju osuđenika na život i rad na slobodi. S obzirom na rezultate brojnih znanstvenih istraživanja koja dokazuju važnost pozitivne percepcije društva u rehabilitaciji počinitelja kaznenih djela, posebna vrijednost rezultata ovog istraživanja očitovat će se u kreiranju preporuka i smjernica za unaprjeđenje aktivnosti koje bi bile usmjerene na brojne mogućnosti adekvatnijeg društvenog odgovora na integraciju osuđenika u društvo i njihovu rehabilitaciju te smanjenje recidiva. Istraživanje stavova prema osuđenicima i njihovoj rehabilitaciji relevantno je radi obogaćivanja korpusa znanja iz kriminološko-penološke tematike, a s obzirom na njegov međunarodni karakter, biti će moguće izraditi komparativnu analizu pristupa prema počiniteljima kaznenih djela u kontekstu različitih zakonodavnih rješenja te u kontekstu stavova javnosti prema osuđenicima i načinima njihove rehabilitacije.

Šifra projekta
ERF_MEĐ_NOS_2021_STAVOVI

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 HRK

Trajanje projekta
2021-06-14 - 2022-06-14

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Anita Jandrić Nišević (MBZ: 255360, CROSBI: 21165) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2021-06-14 - 2022-06-14]
Ljiljana Mikšaj-Todorović (MBZ: 100464, CROSBI: 11223) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2021-06-14 - 2022-06-14]
Irma Kovčo Vukadin (MBZ: 190310, CROSBI: 21152) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2021-06-14 - 2022-06-14]
Dalibor Doležal (MBZ: 255371, CROSBI: 21168) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2021-06-14 - 2022-06-14]
Tihana Novak (MBZ: 244051, CROSBI: 23186) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2021-06-14 - 2022-06-14]