Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju

Opis projekta
Projekt „ Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju-ATTEND“ pridonijet će, uz pomoć asisitivne tehnologije i educiranog stručnog osoblja, stvaranju jednakih mogućnosti u obrazovanju djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju centre za odgoj i obrazovanje. Komponente projekta uključuju: opremanje centara asistivnom tehnologijom na temelju analize potreba individualno prilagođenih svakom centru (uključujući vrstu i količinu opreme koja je već dostupna, broj djece koja pohađaju centar, ...); osposobljavanje stručnog osoblja u centrima o korištenju asistivne tehnologije kao alata i metoda poučavanja djece s teškoćama u razvoju te razmjena iskustava o upotrebi asistivne tehnologije (npr. radionice, konferencije i kratki treninzi); aktivnosti podizanja svijesti usmjerene na uključivo obrazovanje djece s teškoćama u razvoju.

Akronim
ATTEND

Šifra projekta
ERF_MEĐ_PART_ 2021_ATTEND

Poziv
Norwegian Financial Mechanism 2014 – 2021

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism 2014 – 2021

Ukupan iznos financiranja projekta
3.529.412,00 EUR

Trajanje projekta
2021-07-01 - 2024-04-30

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner (164.965,00 EUR)
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - Partner
Ustanova izvan sustava MZO - City of Reykjavik - Partner
Ustanova izvan sustava MZO - Carnet - Koordinator aktivnosti

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Zrinjka Stančić (MBZ: 69284, CROSBI: 19843) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2021-07-01 - 2024-04-30]
Jasmina Ivšac Pavliša (MBZ: 244073, CROSBI: 24482) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2021-07-01 - 2024-04-30]
Renata Pinjatela (MBZ: 257134, CROSBI: 24733) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2021-07-01 - 2024-04-30]
Ana-Marija Bohaček (MBZ: 368624, CROSBI: 34870) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2021-07-01 - 2024-04-30]
Klara Popčević (MBZ: 383033, CROSBI: 36322) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2021-07-01 - 2024-04-30]
Sana Čačko (MBZ: , CROSBI: ) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2021-07-01 - 2024-04-30]