Regulacija banaka i sustav osiguranja depozita u postizanju bankovne i financijske stabilnosti

Opis projekta
Regulacija i supervizija bankovnog sustava imaju ključnu ulogu u održavanju bankovne i šire, financijske stabilnosti, posebno u Europi (osim skandinavskih država) s obzirom na bankocentričnost sustava. Njima se ograničava rizik pojedine institucije, nastanak sistemskih rizika te se pridonosi razvoju financijskog sustava. Navedenom značajno doprinosi i sustav osiguranja depozita kao oblik regulacije bankovnog sustava kojim se štite deponenti, njihovi štedni ulozi kao i banke. Pozitivni efekti sustava posebno su izraženi u razdoblju financijske nestabilnosti kroz smanjeni odljev depozita iz banaka i sprječavanje sistemskih bankovnih kriza. Nakon deregulacije financijskog sustava i globalne financijske 9/25/2020 Detalji projekta https://spapp.uniri.hr/projekti/ProjectNO2001/Details/1614?Print=True 2/8 krize 2007./2008. g., istaknuta je potreba za strožom regulacijom bankovnih sustava kao i propusti u dotadašnjim sustavima osiguranja depozita. Štoviše, regulacija i supervizija potvrdile su svoju ključnu ulogu u održanju stabilnosti financijskih sustava i u kriznim uvjetima izazvanih pandemijom COVID-19. Središnje banke definirale su i implementirale mjere za pomoć nacionalnim gospodarstvima, a važnu ulogu u krizi za članice europodručja ima Europski stabilizacijski mehanizam kao i bankovna unija te sustavi osiguranja depozita čija su unapređenja rezultat prethodne krize. Stoga je opravdano istražiti obilježja regulacije i supervizije te sustava osiguranja depozita koji uz središnju banku kao pružatelja posljednjeg utočišta predstavljaju elemente sigurnosne mreže. Projektom će se izvršiti komparativna analiza bankovnih sustava, regulacije i supervizije banaka te sustava osiguranja depozita članica EU i država jugoistočne Europe (s posebnim naglaskom na RH) u kriznim vremenima s naglaskom na utjecaj pandemije COVID-19. Efekti sustava osiguranja depozita na bankovnu stabilnost ispitat će se uz pomoć dinamičke panel analize (Arellano-Bond). Poseban pravac istraživanja odnosi se na regulaciju i poslovanje konvencionalnog i islamskog bankarstva s obzirom na razlike u ciljevima sustava i sklonosti riziku. Projektom će se dokazati znanstvena hipoteza da je u razdoblju krize, odnosno u uvjetima pandemije COVID-19, očuvana stabilnost financijskih sustava država EU s obzirom na regulaciju, superviziju i sustave osiguranja depozita kao elemente sigurnosne mreže.

Akronim
UNIRI projekt

Šifra projekta
uniri-mladi-drustv-20-13

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Rijeci - Sveučilište u Rijeci

Ukupan iznos financiranja projekta
15.000,00 HRK

Trajanje projekta
2021-07-04 - 2022-04-30

Ustanova - uloga
Sveučilište u Rijeci - Nositelj (15.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Stella Suljić Nikolaj (MBZ: 325275, CROSBI: 33538) - Sveučilište u Rijeci - Voditelj projekta [2021-07-04 - 2022-04-30]