Električno nabijanje međupovršina na granici čvrsta faza/vodena otopina elektrolita

Opis projekta
Kako bismo doprinijeli razumijevanju osnovnih interakcija između mineralnih faza i molekula vode, iona i makromolekula, predlažemo istraživanja procesa na granicama čvrstog i tekućeg sustava. Posebna pažnja posvetit će se ulozi vode, jednostavnim protuionima i površinskoj strukturi u stvaranju električnog međufaznog sloja. Monokristalna elektroda, uređaj koji je nedavno razvijen i izrađen u našem laboratoriju, služit će za određivanje potencijala unutarnje površine pojedinih kristalnih ravnina. Unutarnji površinski potencijal izravno utječe na stanje ionskih vrsta vezanih za definiranu površinsku ravninu i stoga je ključni parametar koji upravlja međudobnom ravnotežom. Uloga međufazne vode u međufaznoj ravnoteži analizirat će se uzimajući u obzir njezino ponašanje na inertnim površinama, ali i na površinama metalnih oksida. Napokon, rezultati dobiveni za određene kristalne ravnine primijenit će se na koloide i nanočestice koje pokazuju različite kristalne ravnine u tekućem mediju. Poseban slučaj sučelja su polielektroliti na površini metalnog oksida. Stoga će se takva sučelja i njihova korelacija s ponašanjem polielektrolita u otopini također opsežno proučavati u okviru predloženog projekta. Razlog leži u temeljnom interesu da se razumiju njihova svojstva u vezi s ulogom prirodnih polielektrolita i proteina u biološkim procesima, kao i u industrijskoj primjeni. Potonji nisu ograničeni na polielektrolite u otopini, već uključuju i komplekse polielektrolita (ili interpolielektrolita) i višeslojne slojeve. Ispitat će se stvaranje višeslojnih polielektrolita na čvrstim površinama, kao i interpolielektrolitske interakcije u otopini. Poseban naglasak dat će se na specifične ionske učinke. Primjenjivat će se pretežno eksperimentalne metode i razviti teorijski alati kako bi se bolje razumjelo ponašanje, reaktivnost i ravnoteža na sučeljima.

Akronim
SAQUINT

Šifra projekta
IP-2014-09-6972

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
863.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-06-2015 - 31-05-2019

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Nositelj (863.000,00 HRK) [01-06-2015 - 31-05-2019]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Tajana Begović (MBZ: 223654, CROSBI: 976) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-06-2015 - 31-05-2019]
Nikola Kallay (MBZ: 19896, CROSBI: 5240) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-06-2015 - 31-05-2019]
Jasmina Salopek (MBZ: , CROSBI: ) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-06-2016 - 31-05-2019]
Tin Klačić (MBZ: 367851, CROSBI: 34788) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [05-02-2018 - 31-05-2019]
Davor Kovačević (MBZ: 202142, CROSBI: 15302) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-06-2015 - 31-05-2019]
Josip Požar (MBZ: 286305, CROSBI: 26748) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-06-2015 - 31-05-2019]