Geometrijska, ergodička i topološka analiza nisko-dimenzionalnih dinamičkih sustava

Opis projekta
Naš će se znanstveni rad usredotočiti na unapređenje i daljnji razvoj nedavnih važnih rezultata članova tima, objavljenih u vodećim međunarodnim časopisima (u posljednjih 5 godina 18 Q1 i 9 Q2 članaka). Nedavni rezultati uključuju: Rješenje Ingramove hipoteze i bolje razumijevanje atraktora Henon-ove i Lozijeve mape, jednog od najproučenijih dinamičkih sustava (S. Štimac); Razvoj novih definicija fraktalnih invarijanata i karakterizacija graničnih ciklusa u smislu fraktalne dimenzije (V. Županović); Razumijevanje dinamike poznatih sustava, uključujući vođeni Frenkel-Kontorov model i Navier-Stokesovu jednadžbu primjenom ergodičko-teorijskih i srodnih alata (S. Slijepčević), te uvođenje, uspostavljanje i razvoj novih fraktalnih zeta funkcija kao važnog alata u dinamički sustavi (D. Žubrinić). Uz znanstveni napredak, naši opći ciljevi uključuju uspostavljanje nove plodonosne istraživačke suradnje na međunarodnoj razini, kao i nastavak postojeće produktivne i aktivne suradnje s preko 15 vodećih međunarodnih sveučilišta. Također ćemo osigurati da naša istraživanja budu vidljivija i s većim utjecajem, te ćemo tražiti fizičke i inženjerske primjene i suradnje. Konačno, planiramo nastaviti s evidencijom od 5 studenata koji su završili doktorat u posljednje tri godine, često u suradnji s vodećim međunarodnim sveučilištima i stručnjacima (Dijon, California Riverside), te da postdoktoranti nastavljaju s utjecajnim istraživanjima na međunarodnoj razini. Fokus našeg projekta je i daljnji razvoj našeg nedavno osnovanog Centra za nelinearnu dinamiku (www.math.hr/cnd), kao regionalnog centra za istraživanja u dinamičkim sustavima, kao jednog od ključnih područja čiste i primijenjene matematike.

Akronim
GETDYN

Šifra projekta
IP-2014-09-2285

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
733.000,00 HRK

Trajanje projekta
2015-05-01 - 2019-04-30

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Nositelj (733.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Siniša Slijepčević (MBZ: 206745, CROSBI: 15602) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2015-05-01 - 2019-04-30]
Marina Ninčević (MBZ: 272980, CROSBI: 23172) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-05-01 - 2019-04-30]
Sonja Štimac (MBZ: 210376, CROSBI: 28088) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-05-01 - 2019-04-30]
Braslav Rabar (MBZ: 323611, CROSBI: 26776) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-05-01 - 2019-04-30]
Sibe Mardešić (MBZ: 28231, CROSBI: 6665) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-05-01 - 2019-04-30]