Sveoubuhvatna procjena ponašanja i sudbine farmaceutski aktivnih tvari u okolišu: makrolidni antibiotici i opioidni analgetici

Opis projekta
Većina studija farmaceutskih spojeva u okolišu usmjerena je na određivanje roditeljskih spojeva i uključuje samo jedan odjeljak okoliša. Takav pojednostavljeni pristup često podcjenjuje ekotoksikološku važnost neke farmaceutske skupine, bilo da se zanemaruje doprinos transformacijskih produkata (TP) ili tako da se previde neki kritični mehanizmi koji dovode do povećane opasnosti za okoliš i ljudsko zdravlje. Nasuprot tome, ovaj projekt ima za cilj ukazati na važnost sveobuhvatne evaluacije zagađivala voda na temelju istraživanja dviju skupina farmaceutskih spojeva, makrolidnih antibiotika (MA) i opioidnih analgetika (OA), pri čemu će biti uključeni njihovi glavni transformacijski produkti te će biti istražena uloga raspodjelnih procesa u procjeni izloženosti tim spojevima. Plan projekta predviđa razvoj visoko-specifičnih metoda za kvantitativno simultano određivanje ciljnih skupina spojeva i njihovih poznatih TP upotrebom tekućinske kromatografije povezane s tandemnom spektrometrijom masa(LC/MS/MS), dok će nepoznati TP biti identificirani upotrebom LC spregnute sa spektrometrijom masa visokog razlučivanja na temelju vremena leta (MS/TOF). Transformacijski procesi MA i OA bit će sustavno istraženi u kontroliranim laboratorijskim uvjetima, s posebnim naglaskom na biološku transformaciju i ozoniranje. Biotransformacija će biti provedena s dobro karakteriziranim mješovitim mikrobnim kulturama izoliranim iz uzoraka s kronično zagađenih staništa. Istraživanje transformacijskih procesa obuhvatit će određivanje kinetike roditeljskih spojeva kao i identifikaciju transformacijskih produkata. Ekotoksikološki značaj istraživanih transformacijskih procesa bit će procijenjen kombinacijom postupaka baziranih na određivanju intenziteta nastajanja TP i promjene bioloških učinaka u nastalim transformacijskim smjesama. Projekt, na kraju, predviđa i verifikaciju relativne važnosti TP u realnim uvjetima, uključujući uređaje za pročišćavanje otpadnih voda i zagađene površinske vode.

Akronim
COMPASS

Šifra projekta
IP-2014-09-7031

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
859.000,00 HRK

Trajanje projekta
2015-06-01 - 2019-01-06

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (859.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Senka Terzić (MBZ: 157181, CROSBI: 28321) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [2015-06-01 - 2019-01-06]