Sinteza, strukturna analiza i biološka evaluacija peptidomimetika i glikonjugata

Opis projekta
U ovom prijedlogu projekta glavni cilj je sinteza, strukturna karakterizacija i biološka procjena novih peptidomimetika dviju vrsta: peptidi izvedeni iz peptidoglikana koji posjeduju imunomodulacijsku aktivnost kako bi se proučila njihova interakcija sa specifičnim receptorima i ferocen-peptidni konjugati koji sadrže učinkovito bioorganometalno ograničenje dizajnirano da inducira kiralno organizirane strukture putem intramolekularne vodikove veze kao preduvjet za stvaranje 3D strukture i funkciju bioloških sustava. Pripremit će se glikokonjugati ovih spojeva i proučiti njihova biološka svojstva s naglaskom na manokonjugatima jer je manoza jedan od ugljikohidrata koji receptori prepoznaju na površini stanica. Mansilirani fragmenti peptidoglikana s dijelom adamantana bit će ugrađeni u liposome s manozom izloženom na površini koja služi za ciljanje receptora manoze na imunološke stanice. Nadalje, fragmenti peptidoglikana bit će modificirani sa ferocenilnom skupinom i proučena njihova konformacijska svojstva. Derivati ​​alfa-manozida ovih spojeva također će se istražiti kao mogući inhibitori infekcija uzrokovanih Escerichia coli pomoću testa hemaglutinacije. Te će se studije proširiti na derivate alfa-manozida heterocikličkih spojeva kao što su 3-hidroksipiridin-4-oni, imidazoli i benzimidazoli koji su uobičajeni dijelovi tvari sa širokim spektrom bioloških aktivnosti. Provjeravanje i procjena bioloških svojstava svih spojeva koji će se sintetizirati provest će se, dijelom u suradničkim institucijama. Molekularno modeliranje koristit će se u predviđanju strukturnih promjena koje vode poboljšanju bioloških aktivnosti.

Akronim
PEPTGLYCOSAR

Šifra projekta
IP-2014-09-7899

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
733.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-06-2015 - 31-05-2019

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Nositelj (733.000,00 HRK) [01-06-2015 - 31-05-2019]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Srđanka Tomić-Pisarović (MBZ: 77882, CROSBI: 28552) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-06-2015 - 31-05-2019]
Vesna Petrović-Peroković (MBZ: 199716, CROSBI: 26697) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-06-2015 - 31-05-2019]
Đani Škalamera (MBZ: 334815, CROSBI: 31456) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-06-2015 - 31-05-2019]
Rosana Ribić (MBZ: 270544, CROSBI: 25256) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-06-2015 - 31-05-2019]
Željka Car (MBZ: 274166, CROSBI: 22319) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-06-2015 - 31-05-2019]
Krešimir Baumann (MBZ: 301456, CROSBI: 23860) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-06-2015 - 31-05-2019]
Teuta Opačak-Bernardi (MBZ: 302966, CROSBI: 24158) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Vanjski suradnik [01-06-2015 - 31-05-2019]