Dizajn i sinteza novih dušikovih heterocikličkih fluorofora i fluorescentnih nanomaterijala kao kemijskih senzora za pH i metalne ione

Opis projekta
Ovaj projekt okuplja interdisciplinarni tim znanstvenika s ciljem priprave novih i učinkovitih funkcionalnih materijala za primjenu u području senzora za pH i metalne ione. Kroz sinergiju u sintetičkim, spektroskopskim i računalnim tehnikama, usmjerit ćemo naša istraživanja na dizajniranje i karakterizaciju čitavog kataloga spojeva sa željenim analitičkim i kemijskim karakteristikama. Eksperimentalni dio posla uključivat će tradicionalne i ''click''-kemijske strategije za sintezu niza različitih derivata benzimidazola, benzotiazola, 1,2,3-triazola i kumarina, koji će se ugraditi u brojne organske, anorganske i hibridne polimerne matrice u svrhu dobivanja osjetljivih tankih filmova ili polimernih nanočestica. Nakog toga, uz pomoć UV/Vis i fluorescentne spektroskopije, dobiveni materijali bit će ispitani na sposobnost stvaranja kompleksa s metalnim kationima u otopini i čvrstoj fazi te mogućnost formiranja kemijskih senzora. Izbor metalnih analita bit će potaknut njihovom biološkom važnošću ili prisutnošću u okolišu, a uključivat će katione poput Zn2+, Cu2+, Mn2+, Hg2+, Ag+, Cd2+, Fe2+/Fe3+ te Pb2+. Sve faze eksperimentalnog rada nadopunit će se računalnom podrškom za pomoć u tumačenju dobivenih rezultata. To će uključivati izračun konformacijskih, tautomernih i pKa svojstava proučavanih spojeva, predviđanje načina i slobodnih energija vezanja metala te modeliranje promjena u odgovarajućim UV/Vis apsorpcijskim i emisijskim spektrima potaknutim vezanjem metala ili promjenom pH uvjeta otopine. Osim toga, simulacije će biti proširene i razmatranjem različito supstituiranih derivata priređenih organskih molekula kako bi se fino podesila željena svojsta te tako pomoglo ciljanom odabiru budućih koraka u istraživanjima. Sveukupno gledano, predloženi projekt pozicionira ovaj tim za iskorak u području kemijskih senzora uz mogućnost širokog raspona industrijskih aplikacija – od biomedicine do znanosti o okolišu.

Akronim
iNFiNiTE–SENS

Šifra projekta
IP-2014-09-3386

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
968.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-06-2015 - 06-01-2019

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (968.000,00 HRK) [01-06-2015 - 06-01-2019]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Robert Vianello (MBZ: 237604, CROSBI: 29113) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [01-06-2015 - 06-01-2019]
Darko Babić (MBZ: 53240, CROSBI: 19465) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [01-06-2015 - 06-01-2019]
Ines Despotović (MBZ: 214781, CROSBI: 15992) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [01-06-2015 - 06-01-2019]
Nena Radić (MBZ: 278804, CROSBI: 31400) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [01-06-2015 - 06-01-2019]
Ivana Steinberg (MBZ: 178963, CROSBI: 27225) - nema - Suradnik [01-06-2015 - 06-01-2019]
Marijana Hranjec (MBZ: 245291, CROSBI: 18089) - nema - Suradnik [01-06-2015 - 06-01-2019]
Svjetlana Krištafor (MBZ: 236344, CROSBI: 17445) - nema - Suradnik [01-06-2015 - 06-01-2019]
Lidija Furač (MBZ: 203121, CROSBI: 15344) - nema - Suradnik [01-06-2015 - 06-01-2019]
Irena Sović (MBZ: 292144, CROSBI: 27067) - nema - Suradnik [01-06-2015 - 06-01-2019]
Maja Aleksić (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [01-06-2015 - 06-01-2019]
Nataša Perin (MBZ: 318911, CROSBI: 26664) - nema - Suradnik [01-06-2015 - 06-01-2019]
Ema Horak (MBZ: 333915, CROSBI: 31181) - nema - Suradnik [01-06-2015 - 06-01-2019]