Dizajniranje mikrostrukture i funkcionalnih svojstava legura s prisjetljivosti oblika na bazi bakra

Opis projekta
Istraživanje u projektu usmjereno je na razvoj legura s prisjetljivosti oblika na bazi bakra. Glavni ciljevi projekta su: kontrola skrućivanja i optimizacija tehnologije lijevanja na temelju mikrostrukturne i termodinamičke simulacije, uspostavljanje korelacije između mikrostrukture i željenih mehaničkih svojstava Cu-SMA legura, optimizacija postupka toplinske obrade s ciljem postizanja željene mikrostrukture, usklađivanje parametara proizvodnje (npr. lijevanja), mikrostrukture i funkcionalnih svojstava legura te razvoj fizikalnog i termodinamičkog modela za predviđanje razvoja mikrostrukture. Predloženi projekt i ciljevi projekta obuhvatit će pripremu jedinstvenih SMA legura s potencijalnom primjenom u strojarstvu i elektronici. Aktivnosti projekta prikazane su kroz osam radnih paketa (RP): RP1-Dizajniranje legura mezoskopskim i mikroskopskim kompjutorskim modeliranjem, RP2- Termodinamičko modeliranje i izrada faznih dijagrama legura, RP3-Priprema pred-legura, RP4-Lijevanje legura i razvoj mikrostrukture, RP5-Toplinska obrada legura, RP6-Karakterizacija legura, RP7-Ispitivanje funkcionalnih svojstava legura, RP8-Upravljanje projektom. Lijevanje legura provest će se pomoću tri tehnologije: lijevanjem u kalupe, kontinuiranim lijevanjem i melt-spinning tehnikom. Legure će se karakterizirati različitim tehnikama (OM, SEM, EDS, TEM, XRD, DSC, DTA, AAS, itd.), kao i njihova funkcionalna svojstva (efekt memorije oblika, korozija i elektrokemijska svojstva, itd.). Postignuti rezultati će osigurati nove poveznice mikrostrukturnih, mehaničkih i funkcionalnih značajki legura te njihovu korelaciju s ciljem pomicanja granica pripreme, lijevanja i toplinske obrade ispitivanih legura. Ishodi prijedloga projekta su od interesa i prihvatljivi za mala i srednja poduzeća usmjerena na proizvodnju Cu-legura s prisjetljivosti oblika.

Akronim
DMFP-CuSMA

Šifra projekta
IP-2014-09-3405

Poziv
2014-09

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
837.170,00 HRK

Trajanje projekta
01-07-2015 - 30-06-2019

Ustanova - uloga
Metalurški fakultet, Sisak - Partner (837.170,00 HRK) [01-07-2015 - 30-06-2019]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Mirko Gojić (MBZ: 63390, CROSBI: 19721) - nema - Voditelj projekta [01-07-2015 - 30-06-2019]