Specifična obilježja obitelji u riziku: doprinos planiranju kompleksnih intervencija

Opis projekta
Najnovija saznanja ukazuju na potrebu istovremene usmjerenosti intervencijskih sustava za djecu, mlade i odrasle osobe s problemima u ponašanju na pojedinca s problemom i na njegovu obitelj. Stoga stjecanje novih znanja o obiteljima u riziku i razvoj novih intervencija i usluga predstavljaju stalni, kako istraživački, tako i stručni izazov. Opći cilj predloženog istraživanja je utvrditi obilježja specifičnih skupina obitelji u riziku, njihovu otpornost, spremnost na promjenu, spremnost na intervenciju i zadovoljstvo životom, kao set novijih, nedovoljno istraženih procesa koji mogu biti od važnosti za planiranje kompleksnih intervencija za te obitelji. Specifični ciljevi odnose se s jedne strane na razvoj metodologije istraživanja s obiteljima u riziku, a s druge strane na utvrđivanje relacije među navedena obilježja obitelji u riziku, što do sada nije bilo istraživano u Hrvatskoj. Istraživanje će biti provedeno na prigodom uzorku od 200 obitelji u riziku čiji je najmanje jedan član zbog problema u ponašanju korisnik intervencije u području obrazovanja, socijalne skrbi, mentalnog zdravlja i/ili pravosuđa, u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Primijenit će se različite metode prikupljanja i analize kvantitativnih i kvalitativnih podataka. Zbog metodološke složenosti te sadržajne i etičke osjetljivosti nacrta istraživanja, projektne aktivnosti provodit će relativno veliki, pomno sastavljen istraživački tim čime su osigurane kompetencije u području znanstvene metodologije, teorijskih i stručnih aspekata istraživanih problema. Uz nove spoznaje o obilježjima obitelji u riziku, doprinos istraživanja očekuje se i u području razvoja metodologije istraživanja s obiteljima i u obiteljskom okruženju. Ishodi istraživanja omogućit će kreiranje smjernica za planiranje kompleksnih intervencija s obiteljima u riziku temeljem korisničke perspektive i znanstveno utemeljenih podataka.

Akronim
FamResPlan

Šifra projekta
IP-2014-09-9515

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
534.526,00 HRK

Trajanje projekta
2015-10-01 - 2019-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (534.526,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Antonija Žižak (MBZ: 92471, CROSBI: 30300) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2015-10-01 - 2019-12-31]
Miranda Novak (MBZ: 302562, CROSBI: 24098) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-10-01 - 2019-12-31]
Martina Ferić (MBZ: 244062, CROSBI: 32137) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-10-01 - 2019-12-31]
Valentina Kranželić (MBZ: 244084, CROSBI: 26309) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-10-01 - 2019-12-31]
Josipa Mihić (MBZ: 302573, CROSBI: 26506) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-10-01 - 2019-12-31]
Irma Kovčo Vukadin (MBZ: 190310, CROSBI: 21152) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-10-01 - 2019-12-31]
Anita Jandrić Nišević (MBZ: 255360, CROSBI: 21165) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-10-01 - 2019-12-31]
Martina Lotar Rihtarić (MBZ: 290943, CROSBI: 31661) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-10-01 - 2019-12-31]
Ivana Borić (MBZ: 273764, CROSBI: 1570) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-10-01 - 2019-12-31]
Dora Dodig Hundrić (MBZ: 314554, CROSBI: 33530) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-10-01 - 2019-12-31]
Gabrijela Ratkajec Gašević (MBZ: 301074, CROSBI: 24153) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-10-01 - 2019-12-31]
Ivana Maurović (MBZ: 315320, CROSBI: 25165) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-10-01 - 2019-12-31]
Anja Mirosavljević (MBZ: 317030, CROSBI: 26534) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-10-01 - 2019-12-31]