Istraživanje površinske hrapavosti na temelju značajki digitalne slike obrađene površine

Opis projekta
Nastavak i proširenje istraživanja provedenih prilikom izrade doktorske disertacije predlagatelja znanstvenoistraživačkog projekta su glavne smjernice ovog istraživanja. Na temelju dobivenih saznanja prilikom pregleda literature i planiranih eksperimentalnih istraživanja će se kreirati model za procjenjivanje površinske hrapavosti obrađenih površina pomoću značajki digitalnih slika obrađenih površina. Nakon kreiranja modela za procjenjivanje površinske hrapavosti pomoću značajki digitalne slike obrađene površine i ocjenjivanja kvalitete njegove aproksimacije bit će dan pregled načina implementacije dobivenog modela u stvarni tehnološki proces. Predloženi model je neovisan o parametrima rezanja i drugim parametrima koji se pojavljuju tijekom obrade i može detektirati štetan utjecaj nerazmatranih parametra na površinsku hrapavost.

Šifra projekta
IZIP-2014-95

Call

Financijer
UNIOS - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Linija financiranja
 Nema -

Nadležnost
 Hrvatska

Ukupan iznos financiranja projekta
25.000,00 HRK

Trajanje projekta
2015-03-02 - 2016-03-02

Ustanova - uloga
Strojarski fakultet, Slavonski Brod - Izvođač aktivnosti (25.000,00 HRK)

Osoba - uloga
Ilija Svalina - Voditelj projekta
Sara Havrlišan - Suradnik
Matija Maruščak - Suradnik