Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi

Opis projekta
Koherencija je prema brojnim primijenjenim lingvistima ključna komponenta diskursne kompetencije, uz koju se, međutim, veže niz otvorenih problema za čije je rješavanje potrebno sustavno empirijsko istraživanje. Istraživanje u okviru projektnoga prijedloga bavi se opisom i usporedbom obilježja i načina postizanja koherencije u tekstovima korisnika hrvatskoga, njemačkoga, engleskoga, francuskoga i mađarskoga kao inoga jezika u usporedbi s obilježjima i načinom postizanja koherencije u tekstovima na njihovom materinskom jeziku. U skladu s tim, u istraživanju će se analizirati obilježja koherentnosti teksta korisnika inoga jezika, kao i čimbenici koji utječu na (ne)koherentnost teksta u inome jeziku. Također, analizirat će se povezanost uporabe kohezivnih sredstava i razine koherentnosti teksta u inome jeziku. Nadalje, ispitat će se postojanje razlika u obilježjima i načinima postizanja koherentnosti teksta s obzirom na osobna obilježja korisnika inoga jezika (spol, obrazovni profil, razina jezičnoga znanja, formalni i neformalni kontekst ovladavanja inim jezikom) i vanjske čimbenike (način na koji nastavnik konceptualizira koherenciju). Konačno, ispitat će se strategije koje korisnici inoga jezika upotrebljavaju u svrhu postizanja koherentnosti teksta. Ispitanike u istraživanju činit će 290 studenata iz četiriju država (iz Hrvatske, Mađarske, Njemačke i Velike Britanije) te 40 edukatora koji su učitelji spomenutih jezika ili djeluju kao procjenjivači ispita pisanja na navedenim jezicima. U svrhu prikupljanja podataka koristit će se metoda testiranja, metoda anketiranja, metoda intervjuiranja te metoda glasnog navođenja misli. Prikupljeni podatci analizirat će se primjenom metode analize koherencije teksta, korpusnolingvističke metode i statističke metode. Predloženo je istraživanje interdisciplinarnoga karaktera. Uz tekstnu i primijenjenu lingvistiku polazi od teorijskih i empirijskih spoznaja psiholingvistike, pragmatike, diskursne i korpusne analize.

Akronim
KohPiTekst

Šifra projekta
IP-2016-06-5736

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Research Projects

Ukupan iznos financiranja projekta
293.673,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-01 - 2020-02-29

Ustanova - uloga
Filozofski fakultet, Osijek - Nositelj

Osoba - Ustanova - uloga
Vesna Bagarić Medve - nema - Voditelj projekta
Sanja Cimer Karaica - nema - Suradnik
Ana Mikić Čolić - nema - Suradnik
Draženka Molnar - nema - Suradnik
Višnja Pavičić Takač - nema - Suradnik
Leonard Pon - nema - Suradnik
Ninočka Truck-Biljan - nema - Suradnik
Manuela Karlak - nema - Suradnik
Ivana Trtanj - nema - Suradnik
Antonia Ordulj - nema - Suradnik
Vedrana Berlengi - nema - Suradnik
Lidija Cvikić - nema - Suradnik
Vlatka Ivić - nema - Suradnik
Ivana Šarić Šokčević - nema - Suradnik