Hrvatski mrežni rječnik

Opis projekta
U okviru projekta Hrvatski mrežni rječnik (MREŽNIK) izradit će se slobodno dostupan, jednojezični, hipertekstni, jednostavno pretraživ mrežni rječnik hrvatskoga standardnoga jezika od 10 000 natuknica koji će omogućivati interakciju s korisnicima. Natuknice i pojedine riječi i izrazi u rječničkim člancima povezivat će se unakrižno i s natuknicama u bazama podataka koje će nastati u okviru ovoga projekta (baza jezičnih savjeta, baza veznika s opisom vezničkih skupina i njihove modifikacije, baza objašnjenja podrijetla frazema, baza etnika i ktetika). Uz osnovne, rječnik će uključivati i školske definicije (3000) i definicije za strance (1000). Rječnik će biti utemeljen na kopusu (Hrvatska mrežna riznica i Hrvatski mrežni korpus). Uz te će se izvore uzimati u obzir pri uspostavi definicija, donošenju primjera i značenja i svi drugi dostupni tiskani i mrežni izvori. Rječnik će se pisati u programu TLex, prilagođenu za potrebe projekta, a za uvid u korpus upotrijebit će se mrežni alat za pretragu korpusa SketchEngine. Nakon završetka leksikografske obradbe, podatci će biti izvezeni iz TLexa te izrađena mrežna aplikacija rječnika. U okviru projekta predviđena je: 1. izradba temeljnoga rječnika od 10 000 natuknica; 2. izradba popratnih baza i njihovo povezivanje s temeljnim rječnikom; 3. povezivanje temeljnoga rječnika s drugim mrežnim izvorima koji se trenutačno izrađuju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje (bazom glagolskih valencija, kolokacija, hrvatskoga strukovnog nazivlja, Repozitorijem hratskih metafora, mrežnim stranicama Bolje je hrvatski (bolje.hr)); 4. izradba odostražnoga rječnika. MREŽNIK je zamišljen kao dinamični rječnik koji nakon završetka projektnoga razdoblja otvara mogućnost daljnjega dopunjivanja.

Akronim
MREŽNIK

Šifra projekta
IP-2016-06-2141

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
589.942,00 HRK

Trajanje projekta
01-03-2017 - 28-02-2021

Ustanova - uloga
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb - Nositelj (589.942,00 HRK) [01-03-2017 - 28-02-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Lana Hudeček (MBZ: 135623, CROSBI: 12323) - nema - Voditelj projekta [01-03-2017 - 28-02-2021]