Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu

Opis projekta
Cilj projekta je analizirati različite segmente hrvatskih elita tijekom posljednje faze postojanja Habsburške Monarhije te prikazati njihovu tranziciju u jugoslavensku državu, obuhvaćajući period od kasnog 19. stoljeća do 1930-ih. Taj je proces bio za mnoge pripadnike hrvatskih elita težak jer su njime uvedene velike promjene u političkom, nacionalnom, društvenom, gospodarskom, kulturnom, obrazovnom i vojnom aspektu, da se spomenu samo najvažniji. Opći kontekst tranzicije bio je vrlo složen i zahtjevan, te se odvijao na nekoliko razina – nacionalnoj, jugoslavenskoj i međunarodnoj. Njena posljedica bio je i pomak vanjskopolitičke orijentacije države sa središnje na jugoistočnu Europu, iako su srednjoeuropski utjecaji još uvijek bili prisutni na mnogim poljima. Projektni će tim istraživati plemstvo, privrednu i intelektualnu elitu (sveučilišne profesore, političare, liječnike, odvjetnike), administrativnu elitu i poznate žene obuhvaćajući njihov javni i profesionalni ali i svakodnevni život, povlačeći usporedbe s drugim elitama, ponajprije onima iz Slovenije. Projekt će komparirati mehanizme regrutacije elite u posljednjoj fazi Habsburške Monarhije i prvoj fazi jugoslavenske države, pokazujući (in)kongruencije između naslijeđenih struktura, utjecaja i načina života s novim političkim realnostima.

Akronim
Croelite

Šifra projekta
IP-2016-06-5974

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Research Projects

Ukupan iznos financiranja projekta
378.789,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-01 - 2020-02-29

Ustanova - uloga
Filozofski fakultet, Zagreb - Nositelj

Osoba - Ustanova - uloga
Iskra Iveljić - nema - Voditelj projekta