Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba

Opis projekta
Cilj projekta je proširiti spoznaje o primarnoj obradi željeza u nizinskom području rijeke Drave te definirati značenje proizvodnje željeza u kontekstu socio-kulturoloških odnosa u različitim povijesnim razdobljima (antika i srednji vijek). Projektni zadaci usmjereni su na važna pitanja: 1. definirati podrijetlo željezne rude i potrebnih resursa (glina, voda, drvo); 2. definirati tehnologiju obrade željezne rude kroz povijesna razdoblja; 3. definirati utjecaj proizvodnje željeza u kontekstu socio-kuturoloških odnosa. Važan naglasak u svim fazama projekta stavljen je na interdisciplinarna istraživanja. Provest će se preliminarna istraživanja nizinskog prostora uz rijeku Dravu primjenjujući arheološke, geološke i geofizičke metode. Na temelju dobivenih rezultata poduzet će se uzorkovanje tla radi definiranja izvora sirovine, kao i ciljana arheološka istraživanja na dvije odabrane pozicije. Fokus istraživanja usmjerit će se prema promjenama u tehnologiji obrade željeza kroz primjenu različitih tipova peći u različitim razdobljima. Na uzorcima će se provest arheometalurške i metalografske analize s ciljem dobivanja podataka o tehnologiji prerade rude u određenom razdoblju, ali i njena podrijetla, odnosno veze s geološkom podlogom. Analizom vrste drva, posredno će se dobiti slika krajolika (šume) dravske nizine. Očekuje se da će projekt pružiti nove podatke za razumijevanje promjena u tehnologiji obrade željezne rude koje su se dogodile, primarno, unutar istog prostora kroz vrijeme. Sinergijski efekt interdisciplinarnog istraživačkog tima i sveobuhvatna metodologija omogućit će, kroz praćenje gotovih željeznih proizvoda u svakodnevnici, razumijevanje socioloških i kulturoloških odnosa u nizinskom dravskom prostoru, ali i u širem, srednjeeuropskom kontekstu. Novi podaci bit će prikazani pomoću GIS platforme te time u odgovarajućoj formi javno dostupni za razmatranja prostornih korelacija unutar samih metalurških kompleksa, ali i u odnosu na šire područje.

Akronim
TransFER

Šifra projekta
IP-2016-06-5047

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
600.000,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-01 - 2021-02-28

Ustanova - uloga
Institut za arheologiju, Zagreb - Nositelj (600.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Tajana Sekelj-Ivančan (MBZ: 170984, CROSBI: 13818) - nema - Voditelj projekta [2017-03-01 - 2021-02-28]