Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj

Opis projekta
Na tragu kontinuiranog praćenja postsocijalističkih procesa predloženi projekt u hrvatsku etnologiju i kulturnu antropologiju uvodi subdisciplinu antropologije rada. Unutar interdisciplinarnog okvira oslonjenog na recentna postignuća europske antropologije, antropologije (post)socijalizma, antropologije rada, kritičkih studija rada, ekonomske antropologije itd., predložena konceptualna i neposredna etnografska istraživanja usredotočit će se na radnu svakodnevicu građana posttranzicijske Hrvatske. Istraživanja će pratiti dinamiku promjena i prilagodbi radne i životne ekonomije kroz efekte koji su u posttranzicijskoj Hrvatskoj dramatično promijenili iskustvo rada te će propitati nove kulturne imaginarije vezane uz ideju rada i projekciju budućnosti. Metodološki, projekt se temelji na empirijskim, etnografskim istraživanjima koja će se provesti na odabranim lokalitetima u Dalmaciji, Istri, Slavoniji, Baniji i u Zagrebu. Suradnici projekta TRANSWORK će, kvalitativnom metodom polustrukturiranih intervjua, razgovarati s informatorima o njihovim očekivanjima, ukoliko su zaposleni, o životu bez rada onih koji nisu zaposleni, o njihovom viđenju budućnosti, ali i o njihovim sjećanjima na rad i život kakav je nekad bio. Osim empirijskog dijela, projekt će se baviti i praćenjem koncepata i prakse rada u društvenopovijesnom kontinuitetu (od socijalističkog razdoblja do postsocijalističke periferije i krize neoliberalizma). Na osnovi arhivskih i teorijskih istraživanja, ali i izravnom metodom usmjerenih intervjua, ispitat će se koncepti, vrijednosti i praksa tradicionalnih modela rada koji sežu u socijalističko nasljeđe radničkog etosa te tranzicije industrijskog u aktualni, uslužni sektor djelatnosti.

Akronim
TRANSWORK

Šifra projekta
IP-2016-06-7388

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
480.370,00 HRK

Trajanje projekta
01-04-2017 - 31-03-2021

Ustanova - uloga
Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb - Nositelj (480.370,00 HRK) [01-04-2017 - 31-03-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Reana Senjković-Svrčić (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [01-04-2017 - 31-03-2021]