Glazbeni izvori Dalmacije u kontekstu srednjoeuropske i mediteranske glazbene kulture od 18. do 20. stoljeća

Opis projekta
Slojevitost glazbene kulture šireg dalmatinskoga područja odraz je višestoljetno njegovanog i širokim utjecajima prožetog pučkog, crkvenog i umjetničkog muziciranja. Kako bi se ta slojevitost jasno identificirala, potrebno je prikupiti i interpretirati materijalnu glazbenu baštinu, pohranjenu u crkvenim, samostanskim, privatnim ili pak arhivima kulturnih institucija diljem obale. U početnim se fazama projekta predviđa rad na sređivanju, digitalizaciji i katalogizaciji glazbenih zbirki (u Splitu, Hvaru, Zadru, Dubrovniku), a potom na njihovoj analizi, kontekstualizaciji i interpretaciji kako bi se omogućila (re)konstrukcija (povijesti) glazbene kulture i određivanje njezine uloge u stvaranju lokalnog, regionalnog, nacionalnog i transnacionalnog kulturnog identiteta. Ciljevi projekta: obrada (transkripcija, prijevod) korespondencije J. Bajamontija; tiskano izdanje tematskog kataloga djela J. Raffaellija; digitalizacija rukopisnih muzikalija A. Novaka; kataloška obrada zbirke muzikalija u Arhivu Dominikanskoga samostana u Starome Gradu; rekonstrukcija djelovanja i repertoara zadarskog opernog kazališta (Teatro Verdi); analiza opusa manje poznatih domaćih i stranih glazbenika koji su djelovali u Dubrovniku od 18. do 20. stoljeća (T. Resti, G. Valenti, A. Frezza, G. Kraglich, G. Zabolio); kontekstualizacija glazbenog života Dalmacije u okvirima odgovarajućih europskih strujanja. Važnost predloženog projekta ogleda se u otkriću novih spoznaja o hrvatskoj glazbenoj baštini ali i onoj europskoj sačuvanoj u Hrvatskoj, koje će poslužiti kao čvrsta referenca praktičnim glazbenicima i budućim istraživačima povijesti umjetničke (crkvene i svjetovne) glazbe. Tijek ostvarenih rezultata bit će popraćen objavom niza članka, većih studija i monografija te uključivanjem dobivenih podataka u međunarodne banke podataka i u domaći i inozemni izvoditeljski repertoar pojedinih dosada nepoznatih i nedostupnih vrijednih djela hrvatskih autora 18., 19. i 20 stoljeća.

Akronim
GIDAL

Šifra projekta
IP-2016-06-2061

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Research Projects

Ukupan iznos financiranja projekta
566.391,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-01 - 2021-02-28

Ustanova - uloga
Sveučilište u Splitu - Nositelj

Osoba - Ustanova - uloga
Ivana Tomić Ferić - nema - Voditelj projekta