Genomički aspekti brze evolucije primorske gušterice (Podarcis sicula)

Opis projekta
Sposobnost vrsta da nastanjuju nove okoliše ovisi u najvećoj mjeri o sposobnosti jedinki da se prilagode drugačijim ekološkim uvjetima. Razumijevanje mikroevolucijskih procesa koji određuju brzu adaptivnu evoluciju, kao i načina na koji selekcija oblikuje fenotipsku divergenciju u prirodnim populacijama i dalje je jedan od glavnih ciljeva evolucijske biologije. Ovaj projekt implementira dosadašnja saznanja o povijesti kolonizacije i ekološki uvjetovanoj fenotipskoj divergenciji populacija gušterice Podarcis sicula na otocima Lastovskog arhipelaga (Jadran) u istraživanje evolucijskih procesa koji uvjetuju brze fenotipske promjene u populacijama izloženim novim okolišnim uvjetima. Ukratko, 1971. godine proveden je pokus u kojem je pet parova gušterica P. sicula premješteno s njihovog nativnog otoka Pod Kopište na susjedni otok Pod Mrčaru. 35 godina nakon introdukcije za populaciju gušterica u novom okolišu utvrđena je nevjerojatna fenotipska divergencija u morfologiji i ekologiji, uzrokovana prijelazom s insektivorne na omnivornu prehranu. Ciljevi ovog projekta su: odrediti da li su te fenotipske promjene posljedica genetičkih promjena ili fenotipske plastičnosti, te saznati, proučavanjem dodatnih prirodnih populacija, kako fenotipska divergencija i učinak uskog grla utječu na genomičku divergenciju populacija gušterica P. sicula. Eksperimentalni i analitički okvir projekta, koji se bazira na pokusima križanja, pokusima „zajedničkog okoliša“ te populacijskoj genomici, omogućit će nam da testiramo da li 1) brzo evolvirajuća adaptivna fenotipska obilježja koja su omogućila prijelaz u prehrani gušterica s otoka Pod Mrčaru imaju genetičku osnovu, te da li su 2) jaka selekcija i učinak uskog grla ostavili jasan otisak na genomičku divergenciju između populacija.

Akronim
GENRALIZ

Šifra projekta
IP-2016-06-9177

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.000.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-03-2017 - 28-02-2021

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Nositelj (1.000.000,00 HRK) [01-03-2017 - 28-02-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Anamaria Štambuk (MBZ: 242633, CROSBI: 28026) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2017 - 28-02-2021]
Zoran Tadić (MBZ: 143012, CROSBI: 28231) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 28-02-2021]
Dorotea Polović (MBZ: 343253, CROSBI: 11076) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 28-02-2021]
Duje Lisičić (MBZ: 241066, CROSBI: 17865) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 28-02-2021]
Maja Šrut (MBZ: 297423, CROSBI: 28023) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 28-02-2021]
Marko Glogoški (MBZ: 363696, CROSBI: 34310) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-02-2019 - 28-02-2021]