Formalno rasuđivanje i semantike

Opis projekta
Projekt će uspostaviti novu istraživačku grupu u području matematičke logike, s ciljem uspostave suradnje među istraživačima čiji dosadašnji rezultati su pretežno teorijski s istraživačima koji su se u dosadašnjem znanstvenom radu fokusirali na primjene. Stoga je naglasak projekta na međusobnoj komunikaciji i diseminaciji, kao i usavršavanju doktoranada koji će se od samog početka znanstvene karijere poticati da razviju ovaj interdisciplinarni pogled. Sadržajno, cilj projekta je međusobno obogaćivanje teorijske i primijenjene logike s naglaskom na primjene logike u računarstvu, ali i obratno, primjene računalnih alata u logičkom i matematičkom istraživanju. Drugi cilj je primjena logike u konkretnim problemima lingvistike ili, općenitije, kognitivnih i informacijskih znanosti, pa i interdisciplinarnih područja u kojima se preklapaju ekonomija i matematika (teorija igara, teorija društvenog izbora). Na prvi pogled vrlo formalna i teorijska disciplina, logika je izrazito primjenjiva, a iznenađuje primjena istih ili sličnih logičkih sistema, osobito modalne logike, u vrlo različitim područjima. Formalizacija donosi pojmovnu preciznost i jasnoću, što omogućuje sigurnost u dokazivanju novih spoznaja, ali i rasvjetljuje kompleksnost problema i otkriva nova pitanja koja u neformalnom rasuđivanju mogu ostati skrivena. Teorijski aspekti projekta obuhvaćaju: 1) istraživanje izražajne snage formalnih jezika metodama teorije modela, 2) adekvatnost i potpunost, odlučivost i složenost logičkih sistema, osobito modalne logike, 3) istraživanje mogućnosti razvoja apstraktne teorije formalnih semantika. Aspekti primjene su: 1) razvoj, istraživanje i formalizacija matematičkih modela za probleme drugih disciplina, 2) razvoj i implementacija algoritama, 3) otkrivanje veza među pitanjima iz prividno različitih područja preko srodnih formalizacija. Projekt predviđa interdisciplinarnu i međunarodnu suradnju.

Akronim
FORMALS

Šifra projekta
UIP-2017-05-9219

Poziv
2017-05

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.122.500,00 HRK

Trajanje projekta
2017-12-01 - 2022-11-30

Ustanova - uloga
Učiteljski fakultet, Zagreb - Nositelj (1.122.500,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Tin Perkov (MBZ: 341135, CROSBI: 32306) - Učiteljski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2017-12-01 - 2022-11-30]
Tajana Ban Kirigin (MBZ: 229313, CROSBI: 17055) - nema - Suradnik [2017-12-01 - 2022-11-30]
Luka Mikec (MBZ: 367013, CROSBI: 34639) - nema - Suradnik [2017-12-01 - 2022-11-30]
Aleksandar Hatzivelkos (MBZ: 253455, CROSBI: 10607) - nema - Suradnik [2017-12-01 - 2022-11-30]
Marcel Maretić (MBZ: 253492, CROSBI: 21208) - nema - Suradnik [2017-12-01 - 2022-11-30]
Benedikt Perak (MBZ: 324151, CROSBI: 26656) - nema - Suradnik [2017-12-01 - 2022-11-30]
Branimir Stojanović (MBZ: 367215, CROSBI: 34659) - Učiteljski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-12-01 - 2022-11-30]
Sebastijan Horvat (MBZ: 373122, CROSBI: 35352) - nema - Suradnik [2017-12-01 - 2022-11-30]
Mandi Orlić-Bachler (MBZ: 344853, CROSBI: 32312) - nema - Suradnik [2017-12-01 - 2022-11-30]