Nanostrukturirani tvrdi metali - Novi izazovi metalurgije praha

Opis projekta
Projekt predviđa razvoj, istraživanje i inženjerstvo površina nanostrukturiranih tvrdih metala. Na početku projekta predviđa se zapošljavanje doktoranda i uspostava Laboratorija za metalurgiju praha čime se doprinosi jačanju kapaciteta prijavitelja. U Laboratoriju će se pripremati mješavine različitih polaznih karakteristika variranjem udjela i vrste matrice (Co, Ni, Fe..), karakteristika WC prahova i inhibitora rasta zrna (VC, NbC, TiC, TaC i Cr3C2) u cilju razvoja inovativnih nanostrukturiranih tvrdih metala s alternativnim vezivima i korozijski postojanih nanostrukturiranih tvrdih metala. Konsolidacija mješavina provest će se sinter-HIP postupkom i sinteriranjem plazmom na jednom od najznačajnih instituta u području istraživanja Fraunhoffer IKTS, Dresden, Njemačka. Istraživanje i analiza konsolidiranih uzoraka dovesti će do utvrđivanja utjecaja karakteristika polaznih mješavina i parametara konsolidacije na konačna svojstva nanostrukturiranih tvrdih metala. Nakon razvoja i detaljnog istraživanja predviđenih u prve tri godine projekta, u posljednje dvije godine istraživanja će se proširiti i na postupke prevlačenja nanostrukturiranih tvrdih metala. Prevlačenje će biti provedeno jednom od najsuvremenijih tehnologija inženjerstva površina, plazmom potpomognutog prevlačenja iz parne faze PACVD. Predviđa se nanošenje višeslojnih gradijentnih prevlaka kombinacijom slojeva TiN, TiCN i TiBN s ciljem postizanja inovativne prevlake poboljšanih svojstava na prethodno konsolidirane uzorke. Na temelju provedenih ispitivanja vrednovat će se provedeni postupak prevlačenja i optimirati parametri tehnološkog procesa. Donijet će se zaključi o primjenjivosti jedne od najsuvremenijih tehnologija inženjerstva površina, PACVD postupka, na nanostrukturirane tvrde metale. Predviđa se edukacija suradnika, sudjelovanje na konferencijama, objava znanstvenih radova u najutjecajnijim svjetskim časopisima, nabava kapitalne opreme te prijava projekta iz drugih izvora financiranja.

Akronim
NANO-PM

Šifra projekta
UIP-2017-05-6538

Poziv
2017-05

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
2.327.785,00 HRK

Trajanje projekta
2018-03-01 - 2023-02-28

Ustanova - uloga
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb - Nositelj (2.327.785,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Tamara Aleksandrov Fabijanić (MBZ: 305802, CROSBI: 24335) - nema - Voditelj projekta [2018-03-01 - 2023-02-28]