Virtulab – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine

Opis projekta
Projekt VIRTULAB - Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine ima cilj pridonijeti poboljšanju dostupnosti i iskorištenosti primarnih i sekundarnih sirovina u RH i EU te stvaranju pozitivnog utjecaja na okoliš i gospodarstvo. Ulaže se u opremanje laboratorija na pet fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s ciljem jačanja znanstveno-istraživačkoga rada i stvaranja prostora za komercijalizaciju rezultata znanstvenih istraživanja i praktičnu primjenu inovacija u gospodarstvu.

Akronim
Virtulab

Šifra projekta
KK.01.1.1.02.0022

Poziv
KK.01.1.1.02

Vrsta projekta
Infrastrukturni

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 EFRR - European Regional Development Fund

Ukupan iznos financiranja projekta
11.499.539,00 HRK

Trajanje projekta
2018-11-01 - 2020-05-01

Ustanova - uloga
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb - Nositelj
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb - Partner
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Partner
Geotehnički fakultet, Varaždin - Partner
Metalurški fakultet, Sisak - Partner
Sveučilište u Zagrebu - Partner

Osoba - Ustanova - uloga
Sibila Borojević Šoštarić - Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi