Kauzalna indukcija u kontekstu makroparadigme razvojne psihopatologije i teškoća u razvoju: identifikacija prenatalnih čimbenika nepovoljnih razvojnih ishoda i razvojni profili djece predškolske dobi

Opis projekta
kreiranje razvojnih profila djece kod koje je potvrđeno postojanje neke vrste teškoće u razvoju ili se sumnja na postojanje teškoće

Šifra projekta
kauzalna indukacija

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Vlastiti resursi

Financijer
VLASTITA-SREDSTVA - Vlastita sredstva ustanove

Ukupan iznos financiranja projekta
10.000,00 HRK

Trajanje projekta
2016-06-01 - 2019-12-31

Ustanova - uloga
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Nositelj (10.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga
Tena Velki - nema - Voditelj projekta
Ksenija Romstein - nema - Suradnik