Promjena paradigme poučavanja u ranom djetinjstvu: konstruktivizam i razvojni pristup vs. biheviorističke strategije

Opis projekta
Pedocentrička orijentacija, kao i jačanje socijalne svijesti o pravima djece, značajno je utjecalo na dominaciju konstruktivizma u kontekstu ranog učenja. U osnovi tog pristupa nalazi se dijete koje svojim razvojnim potencijalima gradi sliku o sebi i svojoj okolini. Kao glavna strategija poučavanja unutar konstruktivizma nalaze se heuristička pitanja i interpretacija. S druge strane, pod utjecajem konstruktivizma i razvojne perspektive, biheviorističke strategije implicitno dobivaju negativnu konotaciju te se rano poučavanje tipa direktivnih strategija napušta. Stoga je bitno utvrditi utemeljenost primjene biheviorističkih strategija u odnosu na dugoročne učinke poučavanja kako bi se dobio uvid u razvojnu primjerenost odabranih metoda poučavanja.

Šifra projekta
INGI-2015-29

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - The University J.J. Strossmayer in Osijek

Ukupan iznos financiranja projekta
50.000,00 HRK

Trajanje projekta
2016-03-01 - 2018-12-31

Ustanova - uloga
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Nositelj (50.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga
Tena Velki - nema - Voditelj projekta
Ksenija Romstein - nema - Suradnik
Tijana Borovac - nema - Suradnik
Manuela Karlak - nema - Suradnik