Konstrukcija interakcijskog modela ADHD-a: identifikacija čimbenika prilagodbe na školsko okruženje učenika osnovnoškolske dobi suspektnih na ADHD

Opis projekta
Manifestacija ADHD-a (poremećaja pažnje/hiperaktivnog poremećaja) ovisi o mnogim čimbenicima. Otežano svladavanje nastavnog gradiva, problemi u vršnjačkim odnosima i otežana samoregulacija ponašanja čine dio kliničke manifestacije ADHD-a. Cilj istraživanja je ispitati koje skupine simptoma ADHD-a (impulzivnost, hiperaktivnost, nepažnja) najnepovoljnije utječu na djetetovu akademsku, socijalnu i emocionalnu prilagodbu, kao i kakav je odnos različitih vrsta agresivnog ponašanja (proaktivna i reaktivna agresija, vršnjačko nasilje) s navedene tri skupine simptoma ADHD-a. Dobivene spoznaje koristit će se u nastavi kao dio nastavnog sadržaja za postojeće kolegije te će biti polazište za izradu ciljanih prevencijskih programa u školskom okruženju za djecu suspektnu na ADHD.

Šifra projekta
IZIP-2014-45

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - The University J.J. Strossmayer in Osijek

Ukupan iznos financiranja projekta
10.000,00 HRK

Trajanje projekta
2015-02-01 - 2016-12-31

Ustanova - uloga
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Nositelj (10.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga
Tena Velki - nema - Voditelj projekta
Ksenija Romstein - nema - Suradnik