Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture

Opis projekta
Istraživanjem se nastojalo utvrditi u kojoj je mjeri slušanje glazbe prisutno u nastavi glazbe te kako učitelji osnovnih škola i studenti učiteljskog studija procjenjuju svoje kompetencije za to područje. Sudionici istraživanja bili su učitelji s područja Osječko-baranjske županije te studenti četvrte godine učiteljskog studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Za prikupljanje podataka koristili su se postupci anketiranja, intervjuiranja i opažanja, a za obradu i analizu podataka kvalitativna i kvantitativna analiza. Rezultati istraživanja prezentirani su na EAS konferenciji u Rostocku (Njemačka) od 25. do 28. ožujka 2015. godine, na 3. Simpoziju glazbenih pedagoga u Splitu – 15. do 17. svibnja 2015. godine na Znanstveno-stručnom skupu „Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika“ održanom u Zadru od 25. do 27. veljače 2016. godine te u časopisu Napredak.

Šifra projekta
IZIP-2014-20

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - The University J.J. Strossmayer in Osijek

Ukupan iznos financiranja projekta
8.000,00 HRK

Trajanje projekta
2015-01-01 - 2016-01-01

Ustanova - uloga
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Nositelj (8.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga
Vesna Svalina - nema - Voditelj projekta
Ivona Sukop - nema - Suradnik
Martina Metić - nema - Suradnik
Dunja Popović - nema - Suradnik