Vršnjačko zlostavljanje u zatvorskom okruženju: Utjecaj osobnih i okolinskih čimbenika

Opis projekta
Strana istraživanja pokazuju da je vršnjačko zlostavljanje u zatvorima značajan problem koji otežava rehabilitaciju zatvorenika. Ni jedno istraživanje u Hrvatskoj nije ispitalo vršnjačko zlostavljanje u zatvorskom okruženju. Ciljevi ovog istraživanja su: 1) ispitati opseg i prirodu vršnjačkog zlostavljanja u hrvatskim kaznionicama i zatvorima; 2) ispitati vezu između vršnjačkog zlostavljanja i osobnih obilježja zatvorenika (pr. empatije, osobina ličnosti, impulizivnosti), kao i okolinskih obilježja zatvora (pr. odnos s osobljem, zatvorska subkultura, prenapućenost, fizičke karakteristike zatvora, uključenost zatvorenika u fizičke/sportske aktivnosti); i 3) predložiti strategiju suzbijanja vršnjačkog zlostavljanja u hrvatskim zatvorima.

Šifra projekta
IZIP – 2014 – 119

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - The University J.J. Strossmayer in Osijek

Ukupan iznos financiranja projekta
11.000,00 HRK

Trajanje projekta
2015-01-03 - 2016-02-03

Ustanova - uloga
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Nositelj (11.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga
Ivana Sekol - nema - Voditelj projekta