Akceleracija u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju kao empirijski utemeljeni a zanemareni oblici zadovoljavanja autentičnih odgojno-obrazovnih potreba darovite djece Republike Hrvatske

Opis projekta
Akceleracija je, prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu Republike Hrvatske (2006), oblik nastave kojim se učeniku omogućuje završavanje osnovne škole u vremenu kraćem od propisanog. Odnosi se na one učenike koji se ističu izvrsnim postignućima u dijelu ili svim odgojno-obrazovnim predmetima. U Nastavnom planu stoji da je akceleracija zahtjevniji i osjetljiviji način ostvarenja potreba darovitoga učenika, što nije u skladu s empirijskim nalazima o akceleraciji kao jednom od organizacijski najjednostavnijih, najjeftinijih i učinkovitih oblika rada s darovitom djecom. Akceleracija ne zahtijeva dodatna sredstva za rad, dodatno osoblje, dodatne prostore ili bilo koje druge dodatne ili nove resurse u osnovnim, ali i u srednjim školama i fakultetima, od onih koji već postoje, a koji zadovoljavaju akademske i ostale potrebe razvijajućega darovitog djeteta. Cilj je istražiti učestalost, praktičnu izvedivost i dosadašnju uspješnost načina za optimalno postizanje odgojno-obrazovnih ciljeva u darovitih učenika u Republici Hrvatskoj, uz empirijski utemeljene preporuke za poboljšanje odgojno-obrazovne prakse s i prema darovitim učenicima.

Akronim
IZIP-2014-162

Šifra projekta
IZIP-2014-162

Poziv
Interni natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - The University J.J. Strossmayer in Osijek

Ukupan iznos financiranja projekta
10.000,00 HRK

Trajanje projekta
2015-07-13 - 2016-03-08

Ustanova - uloga
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Nositelj (10.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga
Željko Rački - nema - Voditelj projekta