Unaprjeđenje položaja djece Roma u odgoju i obrazovanju u Baranji

Opis projekta
Opći cilj projekta: promicanje jednakih mogućnosti i integracija romske djece u obrazovni sustav Republike Hrvatske. Tome ćemo doprinijeti kroz: • integraciju romske djece predškolske i školske dobi u kraće obrazovne programe i aktivnosti; • izgradnju kompetencija odgojitelja, učitelja, ravnatelja, stručnih suradnika te studenata Učiteljskog fakulteta za rad u višekulturnoj zajednici. Navedeno se treba ostvariti kroz sljedeće rezultate: - Izgrađene kapacitete te osnažene roditelje djece Roma i roditelje-udomitelje socijalno ugrožene djece, koji postaju partneri u procesu socijalizacije, integracije te postignuća svoje djece; - Sudjelovanje 120 romske djece, u dobi od 3 do 11 godina, u predškolskim, školskim i izvanškolskim aktivnostima; - Pružanje pomoći u učenju i pisanju zadaća djeci s poteškoćama u učenju (400 posjeta studenata – volontera); - Održavanje ukupno 168 radionica o dijalogu, nenasilnoj komunikaciji i kreativnom rješavanju sukoba za oko 500 romske i neromske djece u školama u Baranji; - Povezivanje svih dionika obrazovnog procesa u višekulturnoj zajednici; - Stjecanje dodatnih kompetencija 60 učitelja, ravnatelja, stručnih suradnika, studenata Učiteljskog fakulteta za rad s romskom djecom.

Akronim
RO-ufos-luna-MI

Šifra projekta
IPA4.1.2.2.02.01.c31

Poziv
IPA IV – Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav – Europeaid/131319/M/ACT/HR

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 ESF - European Social Fund

Ukupan iznos financiranja projekta
180.029,54 EUR

Trajanje projekta
2013-08-21 - 2015-02-20

Ustanova - uloga
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Nositelj (144.599,73 EUR)

Osoba - Ustanova - uloga
Maja Brust Nemet - nema - Suradnik
Vesnica Mlinarević - nema - Voditelj projekta
Irella Bogut - nema - Suradnik
Jozo Krajina - nema - Administrator
Ranka Jindra - nema - Suradnik
Nikolina Svalina - nema - Administrator
Duško Kostić - nema - Suradnik
Zvonko Kovačević - nema - Administrator