N-arts Project (Non-Intended Arts) in Adult Education

Opis projekta
N-arts je projekt usmjeren na prisutnost umjetnosti unutar obrazovanja odraslih. Ovaj projekt sadrži prijedloge primjera dobre prakse koja dolazi od nastavnika, facilitatora, trenera i osoba zainteresiranih za rad s novim pristupima, metodama i tehnikama u području socijalne uključenosti / socijalne kohezije. Ciljevi N-arts projekta: • istražiti ulogu umjetnosti u povezivanju ljudi, povezivanju disciplina i poticanju učenja u obrazovanju odraslih; • isticanje važnosti umjetnosti za sudionika ili učenika u obrazovanju odraslih; • predlaganje metodičkog pristupa za promatranje, procjenu učinka i koristi umjetničke prakse u obrazovanju odraslih.

Akronim
N-arts

Šifra projekta
2018-1-AT01-KA204-039291

Poziv

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 Erasmus+ - Erasmus+

Ukupan iznos financiranja projekta
42.340,00 EUR

Trajanje projekta
2018-11-01 - 2019-12-31

Ustanova - uloga
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Partner (7.320,00 EUR)

Osoba - Ustanova - uloga
Goran Kujundžić - nema - Suradnik
Marko Šošić - nema - Voditelj projekta na ustanovi
Emina Berbić Kolar - nema - Suradnik
Ivana Marinić - nema - Suradnik
Gerardo Wolf Perez - nema - Voditelj projekta