EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti

Opis projekta
Osnovna svrha EDUpolicy LAB projekta je povećati broj društveno aktivnih studenata/ica s ‎razvijenim građanskim kompetencijama za rješavanje problema lokalne zajednice kroz razvoj i ‎provedbu održivog programa društvenog učenja usmjerenog na socijalno isključene ‎skupine u obrazovanju. Dugoročna i održiva partnerstava između visokoobrazovnih ustanova i ‎organizacija civilnog društva trebala bi pridonijeti ostvarenju „treće“ ‎ili „civilne“ misije sveučilišta, čime bi se doprinijelo razvijanju društvene odgovornosti studenata ‎i ostalih članova akademske i znanstvene zajednice u rješavanju konkretnih društvenih ‎problema

Akronim
EDUpolicy-Lab

Šifra projekta
UP.04.2.1.02.0051

Poziv
UP.04.2.1.02

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 ESF - Europski socijalni fond

Ukupan iznos financiranja projekta
1.179.733,32 HRK

Trajanje projekta
18-03-2018 - 17-03-2020

Ustanova - uloga
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Partner (100.000,00 HRK) [18-03-2018 - 18-03-2020]
Ustanova izvan sustava MZO - Institut za razvoj obrazovanja - Nositelj [18-03-2018 - 17-03-2020]
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb - Partner (43.068,86 HRK) [18-03-2018 - 17-03-2020]
Akademija dramske umjetnosti, Zagreb - Partner [18-03-2018 - 17-03-2020]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Emina Berbić Kolar (MBZ: 312451, CROSBI: 24836) - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Suradnik [19-03-2018 - 19-03-2020]
Damir Matanović (MBZ: 225724, CROSBI: 16798) - nema - Suradnik [19-03-2018 - 19-03-2020]
Jasenka Begić (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [19-03-2018 - 19-03-2020]
Marta Mileusnić (MBZ: 230876, CROSBI: 21235) - Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [18-03-2018 - 17-03-2020]