EDUpolicy-Lab društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti

Opis projekta
Osnovna svrha EDUpolicy LAB projekta je povećati broj društveno aktivnih studenata/ica s ‎razvijenim građanskim kompetencijama za rješavanje problema lokalne zajednice kroz razvoj i ‎provedbu održivog programa društvenog učenja usmjerenog na socijalno isključene ‎skupine u obrazovanju. Dugoročna i održiva partnerstava između visokoobrazovnih ustanova i ‎organizacija civilnog društva trebala bi pridonijeti ostvarenju „treće“ ‎ili „civilne“ misije sveučilišta, čime bi se doprinijelo razvijanju društvene odgovornosti studenata ‎i ostalih članova akademske i znanstvene zajednice u rješavanju konkretnih društvenih ‎problema

Akronim
EDUpolicy-Lab

Šifra projekta
DKU2018

Poziv

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 ESF - European Social Fund

Ukupan iznos financiranja projekta
1.179.733,32 HRK

Trajanje projekta
2018-03-19 - 2020-03-19

Ustanova - uloga
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Partner (100.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga
Emina Berbić Kolar - nema - Suradnik
Damir Matanović - nema - Suradnik
Jasenka Begić - nema - Voditelj projekta