Mirovno obrazovanje i zapošljavanje: odgovori na nove izazove i mogućnosti

Opis projekta
Ključni poticaj za prijavu prijedloga projekta u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2 nalazi se u neusklađenosti obrazovnog sustava i tržišta rada. Aktualna problematika velikog broja azilanata/migranata za koje je Hrvatska u najvećem broju tranzicijska zemlja, pridodala je značaj našoj ideji te je tako nastao projekt čija se glavna aktivnost odnosi na kreiranje inovativnog kurikuluma za obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika obrazovnih ustanova kao primarne ciljne skupine s ciljem povećanja njihovih kompetencija za rad sa sekundarnom ciljnom skupinom - migrantima, azilantima i Romima. Cilj projekta ''Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities'' nalazi se u mogućnosti postizanja veće razine suradnje i koordinacije svih interesnih dionika s naglaskom na obrazovanje, gospodarske aktivnosti i tržište rada. Osposobljavanje osoblja projektnih partnera za inovativno zanimanje ''Stručnjak za koordinaciju obrazovanja i zapošljavanja'' posredno će doprinijeti uključivanju sekundarnih ciljnih grupa u procese obrazovanja i zapošljavanja te neće imati samo socijalnu, nego i ekonomsku korist za ciljne skupine i sredinu u kojoj žive.

Akronim
e-pp peacemaking the education and employment

Šifra projekta
1

Poziv
1

Vrsta projekta
Mobilnost

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 Erasmus+ - Erasmus+

Ukupan iznos financiranja projekta
134.365,00 EUR

Trajanje projekta
01-10-2016 - 31-03-2018

Ustanova - uloga
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Partner (75.333,36 HRK) [01-10-2016 - 31-03-2018]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Irella Bogut (MBZ: 221461, CROSBI: 16514) - nema - Voditelj projekta na ustanovi [01-10-2016 - 31-03-2018]
Vesnica Mlinarević (MBZ: 261162, CROSBI: 22007) - nema - Suradnik [01-10-2016 - 31-03-2018]
Lidija Bakota (MBZ: 290535, CROSBI: 16819) - nema - Suradnik [01-10-2016 - 31-03-2018]
Valentina Majdenić (MBZ: 290546, CROSBI: 23647) - nema - Suradnik [01-10-2016 - 31-03-2018]
Josip Josip (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [01-10-2016 - 31-03-2018]