Nematerijalna kulturna baština – zaštićeni govori u Slavoniji

Opis projekta
Projektom se istražuju i dijalektološki opisuju organski idiomi u Slavoniji s naglaskom na sičanskom i staroperkovačkom govoru.

Akronim
NEMBA

Šifra projekta
IZIP-2014-139

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - The University J.J. Strossmayer in Osijek

Ukupan iznos financiranja projekta
11.500,00 HRK

Trajanje projekta
2015-03-01 - 2016-03-01

Ustanova - uloga
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Nositelj (11.500,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga
Emina Berbić Kolar - nema - Voditelj projekta