Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji

Opis projekta
U razvijenim europskim državama, rana intervencija u djetinjstvu je intersektorski i interdisciplinarni sustav koji osigurava individualizirane usluge podrške ranom razvoju djeteta s teškoćama ili s razvojnim rizikom i tako omogućava razvoj djetetovih potencijala, prevenira socijalnu isključenost djeteta i obitelji te pridonosi jačanju socijalne kohezije društva. U Hrvatskoj postoje brojne karike sustava, ali ne i sam sustav. Stručnjaci različitih profesija iz različitih sustava (obrazovni, socijalni, zdravstveni) koji rade s jednim djetetom međusobno su nepovezani te ne postoji kvalitetna komunikacija među njima. Provedbom projekta DOBRO planira se pridonijeti razvoju sustava rane intervencije u Republici Hrvatskoj.

Akronim
DOBRO

Šifra projekta
UP.04.2.1.02.0078.

Poziv

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 ESF - Europski socijalni fond

Financijer
UrUdrugeRH - Ured za udruge Vlade RH

Ukupan iznos financiranja projekta
875.214,46 HRK

Trajanje projekta
2018-03-19 - 2019-09-19

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Partner
Filozofski fakultet, Zagreb - Partner

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Marta Ljubešić (MBZ: 26146, CROSBI: 18638) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-03-19 - 2019-09-19]
Jasmina Ivšac Pavliša (MBZ: 244073, CROSBI: 24482) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-03-19 - 2019-09-19]
Martina Ferić (MBZ: 244062, CROSBI: 32137) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-03-19 - 2019-09-19]
Ana Wagner Jakab (MBZ: 252465, CROSBI: 29822) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-03-19 - 2019-09-19]
Irena Krumes (MBZ: 299574, CROSBI: 34894) - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Suradnik [2018-03-19 - 2019-09-19]
Vesnica Mlinarević (MBZ: 261162, CROSBI: 22007) - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Suradnik [2018-03-19 - 2019-09-19]
Emina Berbić Kolar (MBZ: 312451, CROSBI: 24836) - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Voditelj projekta na ustanovi [2018-03-19 - 2019-09-19]
Nives Mikelić Preradović (MBZ: 247800, CROSBI: 24630) - Filozofski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-03-19 - 2019-09-19]