Kvaliteta života djece i adolescenata na području istočne Hrvatske

Opis projekta
Svrha provedenog istraživanja bila je odrediti strukturu kvalitete života odnosno definirati čimbenike kvalitete života djece i adolescenata na području istočne Hrvatske. S obzirom da ne postoje validirane hrvatske verzije opće poznatih i u zemljama Europske unije široko prihvaćenih KINDL upitnika koji se koriste za procjenu kvalitete života djece i adolescenata prvi je cilj ovog istraživanja bio izvršiti prevođenja, validacije i harmonizacije triju verzija KINDL upitnika kako za djecu i adolescente tako i za njihove roditelje. Nakon provedenog prevođenja, validacije i harmonizacije KINDL upitnika drugi je cilj bio procjena kvalitete života djece i adolescenata na području istočne Hrvatske korištenjem hrvatskih verzija KINDL upitnika.

Šifra projekta
IZIP-2016-104

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - The University J.J. Strossmayer in Osijek

Ukupan iznos financiranja projekta
40.000,00 HRK

Trajanje projekta
2017-05-15 - 2018-05-15

Ustanova - uloga
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Nositelj (40.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga
Zvonimir Užarević - nema - Voditelj projekta
Vesnica Mlinarević - nema - Suradnik
Lidija Bakota - nema - Suradnik
Ivana Marinić - nema - Suradnik
Mirna Erk - nema - Suradnik