Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora

Opis projekta
Projekt "Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora" dio je nastojanja 7 visokoškolskih institucija i MORH-a, Središta za obuku HRZ i PZO „Rudolf Perešin“ da kroz primjenu instrumenata Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, razvoj postupaka osiguravanja kvalitete i modela projektne nastave, vježbaonica i sustava mentoriranja te kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja unaprijedi i razvije programe cjeloživotnog učenja za stjecanje nastavničkih kompetencija, nastavnika-instruktora letenja i mentora te preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa pedagogije.

Šifra projekta
UP.03.1.1.03.0056

Poziv
Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

Vrsta projekta
Provedba HKO-a

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 ESF - European Social Fund

Ukupan iznos financiranja projekta
3.999.250,25 HRK

Trajanje projekta
2019-03-22 - 2021-09-22

Ustanova - uloga
Sveučilište u Zadru - Nositelj (3.999.250,25 HRK)
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Partner
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Partner
Filozofski fakultet u Splitu - Partner
Filozofski fakultet, Rijeka - Partner
Filozofski fakultet, Osijek - Partner
Filozofski fakultet, Zagreb - Partner

Osoba - uloga
Dijana Vican - Voditelj projekta
Anica Čuka - Suradnik
Igor Radeka - Suradnik
Matilda Karamatić Brčić - Suradnik
Daliborka Luketić - Suradnik
Martin Zrilić - Administrator
Jelena Saraga Ljoka - Administrator
Martina Jakovčić - Suradnik
Anđelka Peko - Suradnik
Vesnica Mlinarević - Suradnik
Rahaela Varga - Suradnik
Ivana Batarelo Kokić - Suradnik
Morana Koludrović - Suradnik
Jasminka Ledić - Suradnik
Barbara Rončević Zubković - Suradnik
Senka Gazibara - Suradnik
Renata Jukić - Suradnik
Krešimir Pavlina - Suradnik
Snježana Koren - Suradnik
Snježana Dubovicki - Suradnik