Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku

Opis projekta
Cilj je projekta Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCNet) opisati izražavanje emocija i afektivnih stanja u hrvatskome jeziku s ciljem mogućnosti stvaranja modela za strojno učenje i identifikaciju afektivnih stanja iz tekstova. Značaj ovog projekta je u interdisciplinarnom premrežavanju spoznaja iz kognitivnih znanosti o izražavanju emocija, prikupljanju građe o komunikaciji emocija pomoću metoda korpusne i računalne lingvistike te izradi softverskih alata za identificiranje leksičkih, metonimijskih i metaforičkih jezičnih obrazaca izražavanja emocija u hrvatskome. Uporabom niza metoda digitalne humanistike za automatizirano dohvaćanje podataka iz digitalnih korpusa, njihovo modeliranje, pohranu, integriranje, analizu i vizualizaciju semantičko-sintaktičkih struktura stvorit će se računalno pretraživi korpusi, baza znanja i alati za klasifikaciju afektivnih kategorija i otkrivanje strukture jezičnog izražavanja emocija. Rezultati projekta bit će predstavljeni na mrežnim stranicama http://emocnet.uniri.hr/ , seminarima i znanstvenim radovima, a omogućiti će razvoj metodologije, resursa i alata za analizu i prepoznavanje emocionalnog značenja u tekstovima hrvatskog jezika te empirijske uvide o kulturnoj i krozkulturnoj kategorizaciji emocija i intra-kulturnim obrascima izražavanja afektivnih fenomena.

Akronim
EmoCNet

Šifra projekta
17.05.2.2.01

Poziv
UNIRI Inicijalne potpore znanstvenim istraživanjima

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Rijeci - Sveučilište u Rijeci

Ukupan iznos financiranja projekta
18.000,00 HRK

Trajanje projekta
2018-07-18 - 2019-03-09

Ustanova - uloga
Filozofski fakultet, Rijeka - Nositelj (18.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Benedikt Perak (MBZ: 324151, CROSBI: 26656) - nema - Voditelj projekta [2018-07-18 - 2019-03-09]
Lucia Načinović Prskalo (MBZ: 316205, CROSBI: 26671) - nema - Suradnik [2018-07-18 - 2019-03-09]
Slobodan Beliga (MBZ: 346100, CROSBI: 32446) - nema - Suradnik [2018-07-18 - 2019-03-09]
Diana Grgurić (MBZ: 312335, CROSBI: 24831) - nema - Suradnik [2018-07-18 - 2019-03-09]
Filip Rodik (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2018-07-18 - 2019-03-09]